Beetle RP2040 : บอร์ด Raspberry Pi RP2040 ขนาดจิ๋ว มีแผ่นรอง (pads) ง่ายต่อการบัดกรี

Beetle RP2040 Mini

DFRobot Beetle RP2040 ร่วมกับบอร์ดพัฒนา Raspberry Pi RP2040 ขนาดจิ่วอื่นๆ เช่น Pimoroni Tiny 2040 และ Adafruit QT Py RP2040 มี GPIO 8 x 2 พิน ผ่านแผ่นรองบัดกรี (solderable pad) ซึ่งง่ายต่อการบัดกรี บอร์ด Beetle RP2040 มีขนาดจิ๋ว 27 x 20 มม. มาพร้อมกับพอร์ต USB Type-C, ปุ่มบูตและปุ่มรีเซ็ต และแผ่นรองบัดกรี (solderable pad) มีรูทะลุ 12 รู แต่ละข้างมี GPIO 8 ตัว และมี VCC, 3.3V และ GNS, Beetle RP2040 ได้รับการออกแบบให้ฝังลงในอุปกรณ์ขนาดจิ๋ว และบริษัทได้เลือก I/O ที่สามารถกำหนดค่าเป็น I2C, UART, SPI, GPIO, อินพุตแบบอะนาล็อก ฯลฯ… ข้อมูลสเปคของ Beetle RP2040 : MCU – Raspberry Pi RP2040 dual-core Cortex-M0+ [email protected] สูงสุด 133Mhz พร้อม SRAM 264kB ที่เก็บข้อมูล – แฟลช QSPI ขนาด 2MB USB – พอร์ต USB 1.1 Typ […]