ภาษา Toit เร็วกว่า MicroPython ถึง 30 เท่าบน ESP32

Toit-ภาษา

Toit เป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่สมบูรณ์ ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานของอดีตพนักงาน Google, พร้อมฟังก์ชันการจัดการระยะไกลและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ สำหรับอุปกรณ์จำนวนมากที่มีคุณสมบัติคล้ายกับที่เสนอโดยโซลูชัน เช่น balena, Microsoft Azure หรือแพลตฟอร์ม Particle edge-to-cloud ปัจจุบัน Toit ใช้ lightweight containers ทำงานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และหลังจากที่ได้เห็นภาษาระดับสูงที่มีอยู่อย่าง MicroPython และ Javascript ไม่เร็วพอบนแพลตฟอร์มไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับล่าง ทีมงานของ Toit ก็เริ่มพัฒนาภาษา Toit ในปี 2561 และเพิ่งสร้างโอเพ่นซอร์สเสร็จ พร้อมการเปิดตัวคอมไพเลอร์ เครื่องเสมือน และไลบรารีมาตรฐาน บน Github ภายใต้ลิขสิทธิ์ LGPL-2.1 เหตุผลหลักประการหนึ่งในการเปลี่ยนจาก MicroPython เป็นภาษา Toit คือหากแอปพลิเคชันของคุณถูกจำกัดด้วยประสิ […]