Bluetooth 5.3 ฟีเจอร์ใหม่ ลดเวลาหน่วง, ลดสัญญาณรบกวน, และปรับปรุงอายุการใช้งานแบตเตอรี่

ข้อกำหนดทางเทคนิคของ Bluetooth 5.3 ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564  และการประกาศที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวที่ฉันพบคือ CEVA RivieraWaves Bluetooth IP ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 นำเสนอคุณลักษณะหรือการปรับปรุงใหม่ 4 รายการ และนำส่วนขยายออกจากข้อกำหนดทางเทคนิค หลักๆ ดังนี้:

  • Periodic Advertising Enhancement (การปรับปรุงการโฆษณาตามระยะเวลา) – ฟิลด์ AdvDataInfo (ADI) ของรูปแบบเพย์โหลดโฆษณาแบบขยายเพิ่มทั่วไปได้รวมอยู่ในหน่วยข้อมูลโปรโตคอล AUX_SYNC_IND (PDU) แล้ว ซึ่งจะออกอากาศเมื่ออุปกรณ์ทำการโฆษณาเป็นระยะ ตัวควบคุม Bluetooth Low Energy (LE) สามารถใช้ข้อมูลในฟิลด์ ADI เพื่อระบุแพ็กเก็ตที่มีสำเนาข้อมูลที่เหมือนกันหรือมีความหมายเทียบเท่าที่ส่งซ้ำ และทิ้งแพ็กเก็ตเหล่านั้น  เพื่อป้องกันการประมวลผลที่ไม่จำเป็นบนโหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณงานโดยรวมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการส่งแพ็กเก็ตข้อมูลซ้ำ
  • Encryption Key Size Control Enhancement (การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมขนาดคีย์เข้ารหัส) – ใน Bluetooth BR/EDR (BR ย่อมาจาก Basic Rate; EDR ย่อมาจาก Enhanced Data Rate) ขนาดคีย์เข้ารหัสจะถูกเจรจาโดยคอนโทรลเลอร์ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้โฮสต์แจ้งตัวควบคุม Bluetooth BR/EDR ของตนเกี่ยวกับขนาดคีย์ขั้นต่ำที่ยอมรับได้โดยใช้ Host Controller Interface (HCI) การปรับปรุงนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ คอนโทรลเลอร์ Bluetooth BR/EDR เพื่อแจ้งให้โฮสต์ทราบถึงผลลัพธ์ของการเจรจาต่องรองความยาวของคีย์ แอปพลิเคชัน IoT เช่น ระบบควบคุมการเข้าออก ล็อคประตู อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา และไฟเชิงพาณิชย์ จะได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะใหม่นี้เป็นพิเศษ
  • Connection Subrating (การเชื่อมต่อแบบลดระดับ) – ผลิตภัณฑ์บางประเภทใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเชื่อมต่อรอบการทำงานต่ำเพื่อประหยัดพลังงาน แต่เมื่อต้องใช้แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นเพื่อรองรับกรณีการใช้งานแอปพลิเคชันเฉพาะ อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องเปลี่ยนพารามิเตอร์การเชื่อมต่อโดยเร็วที่สุด
Bluetooth-5.3-connection-sub-rating
ที่มา: Silabs

Connection Subrating (การเชื่อมต่อแบบลดระดับ) ช่วยให้อัปเดตพารามิเตอร์การเชื่อมต่อได้โดยมีความล่าช้าน้อยที่สุด จึงให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็รักษาคุณสมบัติการประหยัดพลังงานของการเชื่อมต่อรอบการทำงานต่ำไว้ได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในอุปกรณ์ทางการแพทย์อัจฉริยะ เช่น เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดอัจฉริยะ

  • Channel Classification Enhancement  (การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประเภทช่องสัญญาณ) – อุปกรณ์ต่อพ่วง Bluetooth LE สามารถให้ข้อมูลการจัดประเภทช่องสัญญาณวิทยุไปยังอุปกรณ์ส่วนกลางที่เชื่อมต่อได้ ซึ่งอุปกรณ์ส่วนกลางสามารถใช้เมื่อทำการเลือกช่องสัญญาณในระหว่างการเปลี่ยนความถี่แบบปรับอัตโนมัติ
ที่มา: Silabs

เมื่ออุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่วนกลางอยู่ห่างจากกัน ฟีเจอร์ใหม่นี้จะลดความไวของอุปกรณ์ต่อพ่วงต่อการรบกวน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงปริมาณงานและความเชื่อถือได้ ฉันจะยกตัวอย่างสถานการณ์การใช้งาน: เมื่อเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน (อุปกรณ์ต่อพ่วง) ที่เชื่อมต่อกับเครื่องหมุนระดับอุตสาหกรรมเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน (อุปกรณ์ส่วนกลาง) ที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เซ็นเซอร์เหล่านี้มักถูกรบกวนจากแอมพลิจูดที่ต่างกัน และแหล่งที่มา

  • Removal of the Alternate MAC and PHY (AMP) Extension (การนำส่วนขยาย MAC และ PHY (AMP) สำรองออก )– การควบคุมการเข้าถึงสื่อสำรองและส่วนขยายเลเยอร์ทางกายภาพ (aka AMP) ช่วยให้ระบบ Bluetooth เพิ่มตัวควบคุมรองอย่างน้อยหนึ่งตัวควบคู่ไปกับตัวควบคุม Bluetooth BR/EDR หลัก ส่วนขยายนี้หาได้ยากในผลิตภัณฑ์ Bluetooth ที่ผ่านการรับรอง ดังนั้น Bluetooth SIG จึงลบคุณลักษณะนี้ในข้อกำหนด Bluetooth เวอร์ชัน 5.3 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ AMP ยังคงได้รับการรับรองตามข้อมูลสเปคของ Bluetooth เวอร์ชันแรกๆ ได้

สามารถค้นหาข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ Bluetooth 5.3 ไดใน หน้าเพจข้อมูลสเปครวมถึงบล็อกโพสต์ของ Silicon Labs

ที่มา:  Andreas

แปลจากบทความภาษาอังกฤษ : Bluetooth 5.3 new features lower latency, interference, improve battery life, security

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โฆษณา