รีวิว MaTouch ESP32-S3 4-inch Display Demo Kit จาก Makerfabs

ชุดเดโม่คิทจาก Makerfabs ชื่อ MaTouch ESP32-S3 4-inch Display ชุดบอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32-S3 ที่มาพร้อมจอภาพทัชสกรีนแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 4 นิ้ว ที่จัดชุดมาพร้อมเซ็นเซอร์วัด TVOC และกล้องวัดค่าอุณหภูมิสำหรับการทดลองใช้งานหลาย ๆ ด้าน เช่น การทำกรอบรูปอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดคุณภาพอากาศหรืออุปกรณ์คัดกรองผู้ป่วย

แกะกล่อง

เมื่อเราแกะกล่องก็จะพบกับอุปกรณ์ตามรูปประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้

MaTouch  ESP32 S3 4 inch Display

 • บอร์ด MaTouch  ESP32-S3 4-inch Display ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
  • Controller: ESP32-S3-WROOM-1, PCB Antenna, 16MB Flash, 8MB PSRAM, ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
  • Wireless: WiFi& Bluetooth 5.0
  • LCD: 4.0-inch High Lightness IPS, 480*480
  • FPS: >50
  • LCD interface: RGB 5/6/5+ SPI, ST7701S
  • Touch Panel: 5 Points Touch, Capacitive
  • Touch Panel Driver: GT911
  • USB: Dual USB Type-C(one for USB-to-UART and one for native USB)
  • USB to UART Chip: CP2104
  • Audio: MAX98357A
  • Power Supply: USB Type-C 5.0V(4.0V~5.25V);3.7V Lipo battery
  • Button: Flash button and reset button
  • Mabee interface: 1*I2C;1*GPIO
  • MicroSD: Yes
  • Arduino support: Yes
  • Operation temperature: -40℃ to +85℃

Mabee MLX90640

 • เซ็นเซอร์โมดูล  Mabee MLX90640 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
  • IR Thermal Sensor Array 32X24(MLX90640)
  • 55°x35° FOV(field of view)
  • Temperature measurement range:-40℃~300℃
  • I2C Grove interface
  • Voltage: 3.3v
  • Current Consumption: 18mA
  • FOV: 55°x35°
  • Temperature Resolution: ±1.5°C
  • Interface: I2C(0x33)

Mabee TVOC and eCO2 SGP30 & Temperature and Humidity SHT31

 • เซ็นเซอร์โมดูล Mabee TVOC and eCO2 SGP30 & Temperature and Humidity SHT31 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
  • TVOC and eCO2 Sensor(SGP30) I2C address: 0x58
  • Temperature and Humidity Sensor (SHT31) I2C address: 0x44
  • I2C Grove interface
  • Voltage: 3.3v

MaTouch ESP32 S3 4 inch Display Demo Kit

 • 3D Frame
 • SD Card
 • USB Type-C cable
 • Screws set

การประกอบใช้งาน

เราสามารถประกอบกรอบ 3D frame เข้ากับบอร์ด ESP32-S3 4-inch Display ได้ด้วยชุดน็อตในกล่อง โดยการประกอบน็อตตามรูปเพื่อป้องกันหน้าจอแตกจากการยึดน็อต และชุดลำโพงสามารถลอกกระดาษกาวและติดเข้ากับกรอบ 3D frame ด้านหลังได้ทันที

การร้อยน็อตเพื่อยึดกรอบ 3D frame เข้ากับบอร์ด Matouch ESP32-S3 4 Inch Display
การร้อยน็อตเพื่อยึดกรอบ 3D frame เข้ากับบอร์ด Matouch ESP32-S3 4-Inch Display

การทดลองใช้งานบอร์ด ESP32-S3 4-inch Display

เราสามารถใช้งานบอร์ด ESP32-S3 4-inch Display ได้ทั้งบน Arduino และ PlatformIO และเราใช้ตัวอย่างโค้ดของ Makerfabs บน GitHub สำหรับการรีวิวครั้งนี้ โดยบนบอร์ดใช้การเชื่อมต่อกับหน้าจอแบบ parallel RGB565 และ SPI โดยสามารถใช้งานได้โดยใช้ library ArduinoGFX library หรือ LovyanGFX  library แต่การทดสอบนี้ใช้งาน ArduinoGFX โดยการตั้งค่าขา IO ดังนี้


โดยการรีวิวนี้จะใช้งาน Arduino GFX library ในการทดสอบความเร็วในการเขียนหน้าจอว่าที่หน้าจอความละเอียด 480×480 พิกเซลมีความเร็วในการวาดหน้าจอเท่าไหร่
ซึ่งจากการทดสอบได้ค่า FPS อยู่ที่ 59FPS ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์

ความเร็วในการเขียนหน้าจออยู่ที่ 59 FPS
ความเร็วในการเขียนหน้าจออยู่ที่ 59 FPS

และจากนั้นจะทำการทดสอบการทัชว่ารองรับการทัชได้ 5 จุดตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติหรือไม่ โดย touch screen controller จะใช้ชิป GT911 ในการควบคุมการทัชผ่านการสื่อสารแบบ I2C เราสามารถใช้งานได้โดยการติดตั้ง library TAMC_GT911 ผ่าน Arduino library manager ได้เลย


matouch touch
ผลการทดสอบสามารถใช้งาน touch ได้พร้อมกัน 5 จุด

การทดลองเล่นไฟล์ MP3

บนบอร์ด MaTouch ESP32-S3 4-inch Display ใช้ชิปขยายเสียง MAX98357A ซึ่งมีกำลังขยาย 3W แบบโมโน โดยใช้การสื่อสารแบบ  I2S ทำให้เราสามารถเล่นเสียงต่าง ๆ ได้ โดยเราจะทดลองเล่นไฟล์ MP3 บน MicroSD card ว่าคุณภาพการเล่นเสียงกลับเป็นอย่างไร ซึ่งจากการทดสอบพบว่าเสียงที่ได้จากลำโพงให้เสียงที่ดัง ได้ยินชัดเจนและไม่พบสัญญาณรบกวนแต่อย่างใด

การทดลองเชื่อมต่อเซ็นเซอร์โมดูล Mabee TVOC and eCO2 & Temperature and Humidity

บนบอร์ด MaTouch ESP32-S3 4-inch Display  มีพอร์ตรองรับการเชื่อมต่อ จำนวน 2 พอร์ตคือ I2C และขา I/O 19,20 และในชุดคิท MaTouch ESP32-S3 4-inch Display Demo Kit มีชุดเซ็นเซอร์โมดูล Mabee TVOC and eCO2 & Temperature and Humidity ที่มีเซ็นเซอร์ SGP30 ที่สามารถวัดค่า TVOC, eCO2 และ SHT31 ที่วัดค่า Temperature และ Humidity
ทำให้เราสามารถสร้างเครื่องวัดคุณภาพอากาศได้ โดยจะทดลองด้วยการอ่านค่าและแสดงผลบนหน้าจอเพื่อดูค่าต่าง ๆ ที่ตรวจวัดได้ โดยการติดตั้ง library ที่เกี่ยวข้องดังนี้


ผลการทดสอบการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์โมดูล Mabee TVOC and eCO2 & Temperature and Humidity

ผลการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์โมดูล Mabee TVOC and eCO2 & Temperature and Humidity
ผลการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์โมดูล Mabee TVOC and eCO2 & Temperature and Humidity

การทดลองเชื่อมต่อเซ็นเซอร์โมดูล Mabee MLX90640

ในชุดคิท MaTouch ESP32-S3 4-inch Display Demo Kit มีชุดเซ็นเซอร์โมดูล Mabee MLX90640 ที่เป็นกล้องวัดอุณหภูมิความละเอียด 32×24 ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายที่ต้องการวัดค่าอุณหภูมิแบบไม่ต้องการการสัมผัสเช่น ดูการแผ่ค่าความร้อน หรือทำจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย โดยการติดตั้ง library ที่เกี่ยวข้องดังนี้


โดยในโค้ดจะเป็นการอ่านค่าจาก MLX90640  มาแสดงผลเป็น heatmap บนหน้าจอและแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในเฟรมภาพ

ผลการทดสอบการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์โมดูล Mabee MLX90640

การทดลองใช้งาน LVGL

หลักจากการทดลองใช้งานจะพบว่าหน้าจอขนาด 4 นิ้วมีขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภทการใช้งาน ความสวยงามของหน้าจอใช้งานถือเป็นเรื่องสำคัญในการใช้งานของผู้ใช้และบอร์ด MaTouch ESP32-S3 4-inch Display รองรับการทำงานของ library LVGL ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดรูปแบบการแสดงผลและวาด component ต่าง ๆ ในการติดต่อกับผู้ใช้บนหน้าตาจอได้อย่างง่ายดาย การใช้งานก็ทำเพียงติดตั้ง library LVGL และตั้งค่าเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้เลย  โดยเราจะทดลองใช้งาน LVGL ร่วมกับบอร์ด ESP32-S3 4-inch Display ดังนี้

และเราจะทดลองเปลี่ยนการแสดงผลของหน้าจอแสดงผล IAQ ที่เคยทำไว้ด้วยการแสดงผลผ่าน LVGL และออกแบบหน้าจอโดยใช้โปรแกรม SquareLine Studio ว่าหน้าจอที่ออกแบบและเขียนโปรแกรมผ่าน library  LVGL น่าใช้งานมากขึ้นเพียงใด

matouch lvgl design on SquareLine Studio
การออกแบบ UI ด้วยโปรแกรม SquareLine Studio เพื่อใช้งานบนบอร์ด Matouch ESP32-S3 4-Inch Display
การแสดงผลบนหน้าจอของบอร์ด Matouch ESP32-S3 4 Inch Display
การแสดงผลบนหน้าจอของบอร์ด Matouch ESP32-S3 4-Inch Display ตรงกับที่ออกแบบในโปรแกรม SquareLine Studio

สรุปผลการใช้งานชุดเดโม่คิท MaTouch ESP32-S3 4-inch Display

จากการทดลองใช้งานชุดเดโม่คิท MaTouch ESP32-S3 4-inch Display ซึ่งประกอบด้วยบอร์ด MaTouch ESP32-S3 4-inch Display และเซ็นเซอร์โมดูลMabee TVOC and eCO2 & Temperature and Humidity และ Mabee MLX90640 สามารถใช้งานได้ง่ายและมีตัวอย่างการใช้งานให้นำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ตัวบอร์ด MaTouch ESP32-S3 4-inch Display ใช้งานได้ดีและชุดลำโพงให้เสียงที่ดังและรายละเอียดชัดเจน การใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ทำได้ง่ายด้วย Grove คอนเน็คเตอร์ซึ่งรอบรับโมดูลจำนวนมากในท้องตลาดได้ และความสามารถในการใช้งานกับแบตเตอรี่ lipo แรงดัน 3.7v ได้เป็นอย่างดี

แต่จุดที่อยากให้ปรับปรุงมี 2 เรื่องคือ การออกแบบจุดยึดของจอเป็นการเจาะรู PCB ซึ่งการนำไปใช้งานลงกล่องชิ้นงานจริงจะทำได้ยาก เนื่องจากเราไม่สามารถสอดร้อยน็อตลงไปได้จากด้านบนเพราะถูกขอบของหน้าจอที่ยึดกระดาษกาวสองหน้าเข้ากับ PCB บังไปหมดแล้ว ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็น standoff แบบ SMD จะสะดวกต่อการนำไปใช้งานจริงได้สะดวกมากขึ้นยิ่ง

และเนื่องจากชุดทดลองนี้เป็นเดโม่คิท และมี sensor ที่เป็น I2C บน Grove มาให้ถึง  2 ตัวแต่ในการต่อใช้งานเราจะสามารถเลือกใช้งานได้เพียงครั้งละตัวเท่านั้น คงจะดีกว่านี้ถ้าในชุดคิทมี I2C breakout มาให้ด้วยเพื่อให้สามารถต่อเซ็นเซอร์สองตัวพร้อมกันได้เลย

ฉันขอขอบคุณบริษัท Makerfabs ที่ส่งชุดเดโม่คิท MaTouch ESP32-S3 4-inch Display มาให้ฉันรีวิวในครั้งนี้ และหากว่าคุณสนใจอยากลองหามาใช้งานสามารถทำการสั่งซื้อได้ทีร้านค้าของบริษัทฯ ชุดเดโม่คิทที่ฉันรีวิวนี้ราคา $88.90 (~3,000฿) หรือสามารถซื้อแยกโดยบอร์ด MaTouch ESP32-S3 4-inch Display ราคา $38.90(~1,300฿), เซ็นเซอร์โมดูล Mabee MLX90640 ราคา $39.80 (~1,350฿), เซ็นเซอร์โมดูล Mabee TVOC and eCO2 SGP30 & Temperature and Humidity SHT31 ราคา $15.80$ (~530฿)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โฆษณา