แจก Seeed XIAO BLE ฟรี – กับกิจกรรม Giveaway Week 2022

Seeed XIAO nRF52840

หากคุณยังไม่มี บอร์ด Seeed XIAO BLE ในมือนี่เป็นโอกาสของคุณ รางวัลที่ 4 ของสัปดาห์ คือ บอร์ด Seeed XIAO BLE มีไมโครคอนโทรลเลอร์ Nordic Semi nRF52840 Bluetooth 5.0 บอร์ด Seed XIAO BLE เป็นบอร์ดขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino, MicroPython และ CircuityPython และมีส่วนหัว 2 x 7 พินสำหรับ GPIO สิ่งที่ใหม่สำหรับบอร์ดนี้คือการเชื่อมต่อไร้สาย, เซ็นเซอร์ และวงจรชาร์จแบตเตอรี่ เราได้จัดกิจกรรม Giveaway Week 2022 – รับบอร์ด Seeed XIAO BLE จำนวน 1 บอร์ด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยวิธีการใส่ชื่อจังหวัดที่คุณอยู่ที่คอมเมนต์ใต้บทความนี้ อาจจะอธิบายว่าจะนำ XIAO BLE ไปใช้ทำอะไรด้วยก็ได้หรือไม่อธิบายก็ได้เงื่อนไขอื่นๆ  มีดังนี้ 1 คนต่อ 1 คอมเมนต์ เท่านั้น กิจกรรมนี้เริ่มวันที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. […]

Seeed XIAO BLE – บอร์ด nRF52840 Bluetooth 5.0 ขนาดเล็กพร้อมเซ็นเซอร์ IMU และไมโครโฟน

Seeed XIAO BLE Sense

Seeed Studio ได้แนะนำบอร์ดในตระกูล บอร์ด XIAO 2 ตัวได้แก่ บอร์ด Seeed XIAO BLE และ XIAO BLE Sense ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ Nordic Semi nRF52840 Bluetooth 5.0, ในรุ่น Sense มีเซ็นเซอร์ IMU และไมโครโฟน เช่นเดียวกับบอร์ด XIAO RP2040 รุ่นก่อน บอร์ด Seed XIAO BLE เป็นบอร์ดขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino, MicroPython และ CircuityPython และมีส่วนหัว 2 x 7 พินสำหรับ GPIO สิ่งที่ใหม่สำหรับบอร์ดนี้คือการเชื่อมต่อไร้สาย, เซ็นเซอร์ และวงจรชาร์จแบตเตอรี่ สเปคของ XIAO BLE: MCU ไร้สาย – ไมโครคอนโทรลเลอร์ Nordic nRF52840 Arm Cortex-M4F ที่ความเร็วสูงสุด 64 MHz พร้อม1 MB flash, 256 KB SRAM, Bluetooth 5.0, NFC, การเชื่อมต่อ Zigbee ที่เก็บข้อมูล – 2 MB QSPI flash ส่วนขยาย I/Os 2x 7 พินพร้อม 1x UART, 1x I2C, 1x SPI, 1x […]