SparkFun “Datalogger IoT – 9DoF” เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องเขียนโค้ด รองรับเซนเซอร์ Qwiic มากกว่า 50 โมดูล

SparkFun Datalogger IoT 9DoF

SparkFun “DataLogger IoT – 9DOF” เป็นบอร์ด Data logger บันทึกข้อมูล (เช่น ข้อมูลที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ในระบบ) ใช้ ESP32 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยัง microSD card หรือผ่านรูปแบบการสื่อสารไร้สายไปยังคลาวด์ และมาพร้อมกับเฟิร์มแวร์ที่สามารถตรวจจับโมดูล Qwiic กว่า 50 โมดูลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องโปรแกรมจากผู้ใช้ เป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า “no code platform” โดยไม่ต้องเขียนโค้ด บอร์ดมาพร้อมกับ 9-axis IMU sensor + magnetometer และคอนเนกเตอร์ Qwiic 2 ตัว และข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ CSV หรือ JSON ใน microSD card หรือส่งไปยังแพลตฟอร์มผู้ให้บริการคลาวด์ด้าน IoT เช่น Amazon AWS IoT, Microsoft Azure หรือ Mathworks ThingSpeak โดยใช้โปรโตคอลเช่น MQTT หรือ HTTP สเปค SparkFun “Datalogger IoT – 9DoF”: โมดูลสื่อสารไร้สาย – […]

PicoMQTT : ไลบรารี MQTT Client/Broker สำหรับ ESP8266 และ ESP32

PicoMQTT ESP8266 MQTT Broker

PicoMQTT เป็นไลบรารี MQTT ที่มีน้ำหนักเบา (lightweight) สำหรับ Arduino/PlatformIO เหมาะสำหรับนำใช้งานกับ ESP8266 และ ESP32, รองรับโหมด MQTT Client และโหมด MQTT Broker ซึ่งทำให้ ESP8266 หรือ ESP32 สามารถเปลี่ยนเป็นเกตเวย์ MQTT แทน Raspberry Pi หรืออุปกรณ์เกตเวย์ IoT

ไลบรารีนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MQTT 3.1.1 รองรับการ Publish และการใช้ส่งข้อความที่มีขนาดใดก็ได้ สามารถส่งข้อความเป็นพันต่อวินาที และรองรับการใช้งานร่วมกับกับไลบรารี ArduinoJson เพื่อ publish และใช้งานข้อความ JSON