บอร์ด nRF52840 Connect Kit รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth LE, NFC, Zigbee และ Thread

Makerdiary nRF52840 Connect Kit เป็นบอร์ดการพัฒนาที่ใช้ Nordic Semi nRF52840 ที่เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ไร้สายแบบ multiprotocol รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth Low Energy, Bluetooth Mesh, NFC, Thread, Zigbee, 802.15.4, ANT และและการเชื่อมต่อพิเศษ 2.4 GHz proprietary connectivity

nRF52840 Connect Kit มาใน form factor ที่มีขนาดกะทัดรัดพร้อมพอร์ต USB-C สำหรับจ่ายไฟและโปรแกรม มี QSPI flash 64 Mbit, ระบบการจัดการพลังงานที่ยืดหยุ่น (Flexible power management) และมีคุณสมบัติมากมาย, Makerdiary ได้นำเสนอ 2 รุ่น รุ่นหนึ่งมีสายอากาศชิป (chip antenna) แ และอีกรุ่นหนึ่งมีสายอากาศ u.FL ภายนอก (external u.FL antenna)

nRF52840 Connect Kit

สเปค nRF52840 Connect Kit:

 • SoC – Nordic nRF52840 Arm Cortex-M4F WiSoC @ 64 MHz พร้อม FLASH 1 MB และ RAM 256 kB,  Arm TrustZone Cryptocell 310 security subsystem
 • External Storage – QSPI flashI 64  64-Mbit
 • การเชื่อมต่อสื่อสารไร้สาย (บนชิป)
  • Bluetooth 5, Bluetooth Mesh
  • IEEE 802.15.4 radio สำหรับ Zigbee และ Thread
  • ANT, 2.4GHz ที่เป็นกรรมสิทธิ์
  • NFC-A tag บนชิป
  • สายอากาศ – สายอากาศชิป 2.4GHz บนบอร์ด หรือคอนเนกเตอร์ u.FL สำหรับต่อสายอากาศภายนอก
 • USB – 1x พอร์ต USB type C สำหรับจ่ายไฟและตั้งโปรแกรม
 • การขยาย
  • Pin breadboard-friendly header 2x 20ขา พร้อมสูงสุด  24x GPIOs, I2C, QSPI, UART, 7x analog input pins, SWD/JTAG, และ power signal (VIN, GND, 3.3V, 5V)
  • แรงดันไฟฟ้า 3.3V IO
 • การดีบัก – SWD ผ่าน  edge pins
 • อื่นๆ – ปุ่ม  Boot/Reset, ปุ่มผู้ใช้ และไฟ LED RGB ของผู้ใช้
 • แหล่งจ่ายไฟ– สามารถรับอินพุต 1.8 ถึง 5.5V; เอาต์พุต 3.3V สูงสุด 2A
 • ขนาด – 55.88 x 32 มม.

Makerdiary nRF52840 board Bluetooth LE NFC Zigbee Thread

บอร์ดมาพร้อมกับ bootloader UF2 ที่รองรับการเขียนโปรแกรมแบบ drag-and-drop บนที่เก็บข้อมูล USB mass storage เหมือน Raspberry Pi Pico, ชุดคิท nRF52840 Connect รองรับ nRF Connect SDK ที่อิงตาม Zephyr RTOS และรวมถึงprotocol stacks, ตัวอย่าง, ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ, Makerdiary มีการรองรับ CircuitPython เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันและอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงของฮาร์ดแวร์ด้วยภาษาโปรแกรม Python บางส่วน สามารถดูเอกสารประกอบ เฟิร์มแวร์ และไฟล์ PDF ผังวงจร (schematics) บนเว็บไซต์เอกสารประกอบและ GitHub

Makerdiary เริ่มผลิตบอร์ด nRF52840 ตั้งแต่ปี 2019 โดยเริ่มจากบอร์ด Pitaya Go และตามด้วย  nRF52840 Micro Development Kit (MDK) ที่เป็นชุดพัฒนา breadboard-friendly devkit ที่มีอุปกรณ์เสริม dock ที่เพิ่มที่ใส่แบตเตอรี่ AA และตัวเชื่อมต่อ Grove บางรุ่น ดังนั้นฉันคาดหวังว่าจะได้รับการรองรับที่ดีสำหรับบอร์ดนี้

nRF52840 Connect Kit pinout diagram
ไดอะแกรม พินเอาท์

Makerdiary ขายสำหรับบอร์ด nRF52840 Connect Kit ในราคา $19.90 (~700฿)ถึง $21.90(~780฿) ขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทสายอากาศและต้องการให้บัดกรี Header หรือไม่

ที่มา : ReNa

แปลจากบทความภาษาอังกฤษ : $19.90 nRF52840 Connect Kit board supports Bluetooth LE, NFC, Zigbee, and Thread connectivity

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โฆษณา