รีวิว MaTouch ESP32-S3 Rotary IPS Display with Touch 2.1” ST7701

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาทดสอบครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ Makerfabs มีชื่อเต็ม ๆ ว่า MaTouch ESP32-S3 Rotary IPS Display with Touch 2.1” ST7701 ซึ่งเป็นโมดูลที่ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32-S3 มาพร้อมกับจอภาพสัมผัสแบบวงกลมขนาด 2.1 นิ้ว โดยหน้าจอนี้เป็นทั้ง rotary encoder และสามารถกดเป็น switch button ได้ในตัว

ข้อมูลทั่วไป

 • Controller: ESP32-S3-WROOM-1, PCB Antenna, 16MB Flash, 8MB PSRAM, ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
 • Wireless: Wi-Fi and Bluetooth 5.0
 • LCD: 2.1 inch High Lightness IPS,65K color
 • LCD Driver: ST7701S
 • FPS: > 70
 • Resolution: 480×480
 • LCD interface: RGB 565
 • Touch Panel: 5 Points Touch, Capacitive
 • Touch Panel Driver: CST8266
 • USB: USB Type-C native
 • Interface: I2Cx1; UARTx1 (1.25mm 4P Connector)
 • Arduino support: Yes
 • Operation temperature: -40°C to +85°C

MaTouch ESP32-S3 Rotary IPS Display with Touch 2.1 ST7701

เปิดกล่อง MaTouch ESP32-S3 Rotary IPS Display

ผลิตภัณฑ์สำหรับการรีวิวที่ได้รับนี้มาในกล่องกระดาษซึ่งภายในมีอุปกรณ์ที่ส่งมา 3 ชิ้น ประกอบด้วย
 • โมดูล MaTouch ESP32-S3 Rotary IPS Display with Touch 2.1” ST7701 จำนวน 1 ชุด
 • สาย USB Type-C  ความยาวประมาณ 1 เมตร จำนวน 1 เส้น
 • สาย connector แบบ 1.25mm 4P connector ความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น
Cardboard box MaTouch ESP32-S3 Rotary IPS DisplayIncluded itemsIncludedMaTouch ESP32-S3 Rotary IPS Display board

ทดลองใช้งานเบื้องต้นของ Matouch ESP32-S3 rotary display

ผู้ผลิตติดตั้ง firmware ตัวอย่างมาให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้ทันที เราสามารถเปิดโมดูลได้ด้วยการจ่ายไฟ 5 โวลต์ผ่านทางพอร์ต USB Type-C ในการเปิดใช้งานครั้งแรกพบว่า firmware จากโรงงานจะแสดงหน้าจอในลักษณะ text mode พื้นหลังสีขาว พร้อมข้อความสีดำซึ่งจะแสดงค่าจาก rotary encoder, สถานะการกดแป้น และค่าพิกัด (x, y) ของการสัมผัสหน้าจอ  เมื่อทดสอบหมุนแป้น encoder พบว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีพื้นหลังโดยใช้การสลับจากสีขาวเป็นสีอื่น ๆ รวม 5 สี ประกอบด้วย สีขาว, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง และ สีเหลือง สลับกันไปเรื่อย ๆ

Matouch ESP32-S3 rotary display review

ส่วนการกดแป้นหน้าจอ (ไม่ใช่การสัมผัสหน้าจอ) จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลไปเป็นแบบกราฟิกส์ ซึ่ง firmware ที่ติดตั้งมาจากโรงงานสามารถสลับหน้าจอแบบกราฟิกส์ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง เมื่อทดลองหมุนแป้น encoder ในโหมดกราฟิสก์นี้พบว่าโปรแกรมจะแสดงค่าจาก encoder ด้วยแถบสี นอกจากการหมุนแป้น encoder แล้วเราสามารถใช้นิ้วลากไปบนแถบสีดังกล่าวเพื่อปรับค่าโดยตรงได้เช่นเดียวกัน รวมทั้งสามารถกดบริเวณกลางหน้าจอเพื่อสลับการแสดงผลแทนการกดแป้นได้เช่นเดียวกัน

Matouch ESP32-S3 gaugeGraphic screen 2Graphic screen 3

การทดสอบการทำงานผ่านการเขียนโปรแกรม

โดยรวม ๆ แล้วการติดตั้งโปรแกรมและ library ที่จะใช้ในการพัฒนาบนโมดูลนี้ก็จะคล้ายกับการใช้ Arduino IDE เพื่อพัฒนาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรเลอร์ทั่ว ๆ ไป ที่จะมีขั้นตอนสำคัญคือการเลือกบอร์ดให้ถูกต้องและการติดตั้ง library ที่จำเป็นให้ครบ การรีวิวนี้จะทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็บของผู้ผลิต โดยมีรายละเอียดการติดตั้งดังนี้
 • ติดตั้ง Arduino IDE  ซึ่งข้อมูลจาก Wiki ของผู้ผลิตแนะนำให้เราใช้ Arduino IDE เวอร์ชัน 1.8.10/1.8.19
 • ติดตั้ง ESP32 Board Package ใช้ ESP32 Board Package เวอร์ชัน 2.0.6
 • คัดลอก ui  library ตัวอย่างจาก /example/squareline_demo/libraries/ui ไปไว้ในโฟล์เดอร์ library ของ Arduino
 • ติดตั้ง GFX Library for Arduino 1.3.1
 • อย่างไรก็ตามในการรีวิวครั้งนี้ผู้เขียนพบว่าการใช้ ui library ตัวอย่างจาก /example/test_fw_v2/library/ui จะสะดวกกว่าเนื่องจากมีตัวแปรและคำสั่งต่าง ๆ ครอบคลุมตัวอย่างครบถ้วนมากกว่า รวมทั้งผู้เขียนใช้ library จากไฟล์ mf_lvgl และไฟล์ TouchLib ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ /lib/mf_Lvgl.zip และ /lib/TouchLib.zip แทน โดยขยายไฟล์แล้วนำไปวางในโฟล์เดอร์ library ของ Arduino ตามคำแนะนำจาก GitHub ของผู้ผลิต
 • เลือกบอร์ดเป็น ESP32S3 DEV Module และเลือกตัวเลือกอื่น ๆ ตามภาพต่อไปนี้

Matouch ESP32-S3 rotary display Arduino IDE configuration

การติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อ Matouch ESP32-S3 rotary display

การทดลองต่อไปนี้ทั้งหมดจะทำบน Arduino IDE เวอร์ชัน 1.8.13 โดยจะยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการใช้งานทั้งหมด 4 รูปแบบ โดยตัวอย่างแรกจะเริ่มที่การใช้งาน rotary encoder และ switch เพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าจอ จากนั้นจะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการทดลองใช้การสัมผัสหน้าจอเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าจอ ต่อไปจะเป็นการทดลองการการใช้งาน LVGL โดยการทดสอบการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาเอง และตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นการทดสอบการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นผ่านทางโพรโทคอล I2C  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

TEST-1 : การใช้งาน rotary encoder และ switch เพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าจอ

การทดสอบการพัฒนาโปรแกรมแบบแรกนี้จะเป็นโปรแกรมสำหรับการเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าจอ โดยจะให้ผู้ใช้กดแป้นเพื่อเลือกว่าจะกำหนดค่าความสว่างแม่สี RGB สีใดระหว่าง แดง (R), เขียว (G) และน้ำเงิน (B) โดยโปรแกรมจะเริ่มต้นที่แดงและจะสลับเป็นสีเขียวและสีน้ำเงินตามลำดับไปเรื่อย ๆ สำหรับการปรับค่าความสว่างของแม่สีที่เลือกนั้นจะใช้การหมุนแป้น rotary encoder โดยค่าความสว่างของแต่ละแม่สีจะเป็นค่าเลขจำนวนเต็มในช่วง 0 – 255 โดยในการทดสอบนี้จะมีการตรวจสอบทิศทางการหมุนของแป้น หากหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการเพิ่มความสว่างของแม่สีที่เลือก และการหมุนแป้นไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการลดความสว่างของแม่สีที่เลือก

ในส่วนของชุดคำสั่งที่การทดสอบนี้ จะใช้โค๊ดตั้งต้นจากตัวอย่างที่ให้มาใน /example/fw_test โดยนำมาเพิ่มค่าคงที่และตัวแปรบริเวณส่วนต้นของไฟล์ fw_test.ino ดังโค๊ดด้านล่างนี้


จากนั้นจึงปรับปรุงฟังก์ชัน update_color_values() เพื่อให้เปรียบเทียบค่าของ encoder ปัจจุบันเทียบกับค่าก่อนหน้าเพื่อตรวจสอบทิศทางการหมุนแป้น จากนั้นจึงปรับค่าให้สอดคล้องกับทิศทางการหมุนด้วยจำนวน STEP ที่กำหนดไว้ในค่าคงที่ MY_COLOR_ADJUST_STEP ซึ่งในตัวอย่างนี้กำหนดไว้ที่ 16


และสุดท้ายคือการปรับปรุงฟังก์ชัน loop โดยปรับปรุงส่วนของการตรวจสอบการหมุน encoder ในตัวแปร move_flag หากพบว่ามีการหมุนแป้นก็จะเรียกฟังก์ชัน update_color_values() ที่เตรียมไว้ด้านบนให้ทำงาน  ในส่วนของการแสดงผล จะนำค่าความสว่างของแต่ละแม่สีมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบ uint16_t ด้วยเมธอด color565  ของคลาส Arduino_ST7701_RGBPanel  เสร็จแล้วจึงนำค่าสีที่ได้ไปวาดเป็นพื้นหลังของหน้าจอด้วยเมธอด fillScreen   โดยเมื่อคอมไพล์และ upload โปรแกรมแล้วจะได้ผลตามตัวอย่างในวิดีโอด้านล่างนี้

TEST-2 : การสัมผัสหน้าจอเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าจอ

การทดสอบต่อมาจะลองเปลี่ยนวิธีการปรับค่าสี โดยจะใช้นิ้วสัมผัสและลากบนหน้าจอแทนการหมุนแป้นและกดปุ่ม  โดยแนวคิดคร่าว ๆ ของการทดสอบนี้คือโปรแกรมจะอ่านค่าพิกัด (x, y) ณ จุดที่ผู้ใช้สัมผัสหน้าจอ จากนั้นจะนำค่าพิกัดที่ได้ไปแปลงให้เป็นค่าสี RGB ซึ่งในตัวอย่างนี้คำนวณโดยใช้โมเดลสี HSV โดยกำหนดค่า saturation และ value ให้มีค่าคงที่สูงสุดไว้ และจะทดลองเปลี่ยนเฉพาะค่า hue เท่านั้น รายละเอียดเกี่ยวกับโหมดสี HSV นั้นสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก ลิงค์นี้  โดยภาพด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างว่าเมื่อผู้ใช้สัมผัสแต่ละตำแหน่งบนหน้าจอแล้วโปรแกรมจะแสดงสีใด

Example Color Wheel

โค๊ดตัวอย่างต่อไปนี้นำค่าพิกัด (x, y) ที่ผู้ใช้สัมผัสหน้าจอมาปรับค่าพิกัดโดยเลื่อนจุดกำเนิดให้มาอยู่กึ่งกลางหน้าจอ หรือ dx = x-240 และ dy = 240-y จากนั้นจึงคำนวณค่ามุม t ในรูปข้างบนโดยใช้สูตร t = atan2(dy, dx) เสร็จแล้วจึงคำนวณค่าความสว่างของสีแดง, สีเขียว, และสีน้ำเงินจากสูตรต่อไปนี้

โดยที่ t2 ในโค๊ดด้านบนนี้เป็นค่าระยะห่างเชิงมุมระหว่างสีเขียวและสีน้ำเงินเทียบกับสีแดง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 120 องศาหรือเท่ากับ (2 * pi) / 3 เรเดียน ส่วนความสว่างของสีนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะทางจากกึ่งกลางหน้าจอไปถึงตำแหน่งที่สัมผัสหน้าจอ

ซึ่งเมื่อคอมไพล์และ upload โปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะได้ผลตามตัวอย่างในวิดีโอด้านล่างนี้

TEST-3 : การใช้งาน LVGL

การทดสอบต่อมาจะเป็นการทดลองใช้งาน Light and Versatile Graphics Library หรือ LVGL ซึ่งเป็น library แบบ open-source ที่ช่วยจัดการการแสดงผลกราฟิกส์บนอุปกรณ์ฝังตัวต่าง ๆ ให้ทำได้สะดวกมากขึ้น  โดยตัวอย่างนี้จะใช้โค๊ดจาก /example/fw_test_v2 มาเป็นตัวตั้งต้นแล้วจะทดลองเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอที่ 3 ให้เป็นภาพของเราเอง

โดยขั้นตอนแรกคือการสร้างภาพที่จะใช้เป็นพื้นหลังของหน้าจอ ซึ่งโค๊ดตัวอย่างใช้ภาพที่มีขนาดเท่ากับ 480×480 พิกเซล เสร็จแล้วบันทึกภาพเป็นไฟล์ PNG แบบ 32-bits ตั้งชื่อภาพเป็น 1.png   ขั้นต่อมาจึงแปลงภาพให้เป็นข้อมูลภาษา C ที่พร้อมใช้งาน ในที่นี้จะทดลองด้วยโปรแกรม SquareLine Studio โดยกำหนดค่าความลึกของสีหรือ Depth ให้เป็น 16-bit ดังตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้  หลังจากนั้นจึงกำหนดพาธและส่งออก จะได้ไฟล์ ui_img_1_png.c ซึ่งสามารถทำไปแทนที่ไฟล์เดิมใน src/images ได้ทันที

Preparing bitmap in SquareLine Studio

สำหรับการทดลองปรับค่า ui ด้วยการแก้ไขโค๊ดนั้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยเราจะลองแก้ไขไฟล์ ui_Scree3.c โดยการเปลี่ยนค่าสีของ Arc ที่เป็นพื้นหลังในบรรทัดที่ 20 และเปลี่ยนค่าความทึบ (opacity) ในบรรทัดที่ 21 ให้เป็น 255 เสร็จแล้วจึงทดลองเปลี่ยนค่าสีของ Arc ของ indicator ในบรรทัดที่ 23 ดังภาพ

Manually modifing the UI widgets

เมื่อคอมไพล์และอัปโหลดจะได้ผลลัพธ์ดังวิดีโอด้านล่างนี้

TEST-4 : การสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น

การทดสอบเรื่องสุดท้ายนี้จะเป็นการทดสอบการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นผ่านทางพอร์ต I2C โดยในตัวอย่างนี้จะอ่านค่าความเร่ง (acceleration) และความเร็วเชิงมุม (angular velocity) จากโมดูล MPU-6050 โดยใช้สาย 4P connector ที่ให้มาต่อเข้ากับอุปกรณ์ดังนี้
 • RED:    GND  → MPU6050 GND
 • GREEN: +3V3  → MPU6050 VIN
 • BLUE:   SDA  → MPU6050 SDA
 • YELLOW: SCL  → MPU6050 SCL
I2C connector
Using MPU-6050
หลังจากอ่านค่าจากเซ็นเซอร์มาแล้วจะทำการปรับช่วงของข้อมูลแต่ละค่าจากช่วงข้อมูลแบบ 16 บิตให้อยู่ในช่วงข้อมูล 8 บิต [0, 255] โดยใช้สูตร y = 255 * ((x - min)/range)) ซึ่งค่า min, range ของแต่ละแกนนั้นควรจะได้จากการ calibrate แต่ในการรีวิวครั้งนี้จะใช้การประมาณค่าจากการสังเกต ซึ่งในที่นี้จะกำหนดให้ค่า minของทุกแกนให้มีค่า min = -9000 และค่าช่วงข้อมูล range = 18000 เท่ากันทุกแกน  เสร็จแล้วจึงนำค่าที่ปรับสเกลแล้วไปใช้เป็นค่าความสว่างของแม่สี โดยผู้เขียนกำหนดให้ใช้ความความเร่งแกน X, Y, Z เป็นค่าความสว่างของสีแดง, สีเขียว และสีนำ้เงินตามลำดับ
เมื่อคอมไพล์แล้วรันจะได้ผลดังวิดีโอด้านล่างนี้

สรุป

โดยสรุปแล้วโมดูลนี้ใช้งานง่าย หน้าจอแสดงสีสันสวยงาน ผู้ผลิตมีคำแนะนำสำหรับการติดตั้งเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถทำตามได้ง่าย ผู้ที่สนใจสามารถซื้อ MaTouch ESP32-S3 Rotary IPS Display with Touch 2.1” ST7701 ได้จากร้านค้าออนไลน์ของ Makerfabs ซึ่งราคา ณ ขณะที่เขียนรีวิวนี้อยู่ที่ $44.80 หรือประมาณ 1,630 บาท และสุดท้ายผู้เขียนต้องขอขอบคุณ MakerFabs สำหรับการส่งอุปกรณ์มาให้ผู้เขียนทดสอบในครั้งนี้
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โฆษณา