รีวิว: SunFounder GalaxyRVR หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารเพื่อการศึกษา

ชุดหุ่นยนต์จากบริษัท SunFounder มีชื่อเรียกว่า GalaxyRVR เป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบให้เลียนแบบหุ่นยนต์สำรวจดาวเคราะห์ต่างๆ ของ NASA มาเป็นชุดหุ่นยนต์เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับผู้ที่สนใจหรือนักเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในชุดหุ่นยนต์ GalaxyRVR มาพร้อมกับโมดูลกล้องความละเอียดสูงส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย WiFi สามารถทำให้เหมือนกับการสำรวจดาวเคราะห์จริงผ่านหน้าจอ มีโมดูลการหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยโมดูล Ultrasonic  มีเซอร์โวมอเตอร์ในการปรับยก-ลง ของกล้องหน้าได้ มีระบบหมุนเวียนพลังงานด้วยแผงโซล่าเซลล์อีกด้วย

SunFounder GalaxyRVR

หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารของ NASA

ในปัจจุบัน NASA ใช้หุ่นยนต์ Perseverance หรือที่รู้จักกันในชื่อ Percy เป็นหุ่นยนต์สำรวจดาวเคราะห์รุ่นล่าสุดที่มาถึงดาวอังคาร ได้รับการออกแบบมาเพื่อสำรวจปล่องภูเขาไฟ Jezero ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Mars 2020 ของ NASA นอกเหนือจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้ว Perseverance ยังมี Ingenuity ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ทดลองขนาดเล็กบนดาวอังคาร ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการสำรวจดาวอังคาร

โดยชุดหุ่นยนต์ GalaxyRVR จำลองโครงสร้างการเคลื่อนที่ด้วยระบบ Rocker-Bogie Mechanism แบบเดียวกับที่ใช้ในรถสำรวจดาวอังคารของ NASA โดยสามารถสำรวจภูมิประเทศได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภูเขาหิน หาดทราย หรือทุ่งหญ้า มีระบบกันสั่นสะเทือนช่วยให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น

Mars Perseverance robot

Rocker-Bogie System

ระบบ Rocker-Bogie แสดงให้เห็นว่าเป็นกลไกที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมได้ โดยการออกแบบของระบบนี้ เพื่อรองรับกับสภาพภูมิประเทศที่คาดเดาไม่ได้ของดาวอังคาร รวมถึงทางลาดชันและก้อนหินขนาดใหญ่ ระบบนี้จะสามารถข้ามอุปสรรคและใช้ประโยชน์จากล้อทั้ง 6 ล้อ เพื่อพิชิตภูมิประเทศที่ยากลำบากในการเข้าไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆของดาวเคราะห์

Rocker Bogie

อุปกรณ์ภายในชุดหุ่นยนต์ SunFounder Galaxy RVR

ชิ้นส่วนการประกอบหุ่นยนต์ SunFounder Galaxy RVR โดยผู้เรียนจะต้องประกอบด้วยตัวเองเริ่มจากชิ้นส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในชุดมากกว่า 300+ ชิ้น สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดอุปกรณ์ได้จาก Github

SunFounder GalaxyRVR Description Part

วิดีโอในการประกอบ

ในการประกอบหุ่นยนต์ SunFounder Galaxy RVR สามารถชมวิดีโอการประกอบของบริษัท SunFounder ทีละขั้นตอนได้จากวิดีโอด้านล่างนี้

บอร์ดควบคุมหลักของหุ่นยนต์ SunFounder Galaxy RVR

บอร์ด SunFounder R3 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ ATmega328P  มีพอร์ต I/O แบบดิจิตอลจำนวน 14 พอร์ต (ซึ่ง 6 พอร์ตสามารถใช้เป็นเอาต์พุต PWM ได้)  มีอินพุตอะนาล็อกจำนวน 6 พิน มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ในการ Upload โปรแกรม สามารถจ่ายไฟด้วยอะแดปเตอร์ AC-to-DC หรือแบตเตอรี่ 7 -12V เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

SunFounder Arduino R3 Board

ข้อมูลจำเพาะของบอร์ด SunFounder R3

 • Microcontroller: ATmega328P
 • Operation voltage: 5V
 • Input Voltage (Recommended): 7-12V
 • Input Voltage (Limit): 6-20V
 • Digital I/O Pins: 14 (0-13, of which 6 provide PWM output(3, 5, 6, 9-11))
 • PWM Digital I/O Pins: 6 (3, 5, 6, 9-11)
 • Analog Input Pins: 6 (A0-A5)
 • DC Current Per I/O Pin: 20 mA
 • DC Current For 3.3V Pin: 50 mA
 • Flash Memory: 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
 • SRAM: 2 KB (ATmega328P)
 • EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
 • Clock Speed: 16 MHz
 • LED_Builtin: 13
 • Length: 68.6 mm
 • Width: 53.4 mm
 • Weight: 25 g
 • I2C Port: A4(SDA), A5(SCL)

บอร์ดขยาย SunFounder Galaxy RVR

บอร์ดขยายการเชื่อมต่ออุปกรณ์โมดูลต่างๆของหุ่นยนต์ SunFounder Galaxy RVR ที่ออกแบบมาสำหรับบอร์ด Arduino ของบริษัท SunFounder ซึ่งมีพอร์ตการเชื่อมต่อโมดูลต่างๆ เช่น มอเตอร์, ไฟ RGB, เซนเซอร์ IR Obstacle Avoidance , บอร์ด ESP32 CAM และโมดูล Ultrasonic

SunFounder GalaxyRVR Extension Board

โดยบอร์ดขยายนี้ยังมีวงจรชาร์จในตัวซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพอร์ตแบบ PH2.0-3P และเวลาในการชาร์จเต็มโดยประมาณ 130 นาทีต่อการชาร์จแบตเตอรี่ชนิด 18650  7.4V 2000mAh ในแต่ละครั้ง

SunFounder GalaxyRVR Description Shield Port

รายละเอียดของพอร์ตต่างๆมีดังนี้

 • Charge Port
  • เมื่อเสียบสาย USB-C port 5V/2A เข้าที่ช่อง USB Port จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้
 • Battery Port
  • ใช้ไฟเลี้ยงประมาณ  6.6V~8.4V ด้วยพอร์ต PH2.0-3P
 • Reset Button
  • สามารถกด Reset โปรแกรมบอร์ด Arduino ได้
 • Indicators
  • ไฟแสดงสถานะการชาร์จ: แสงสีแดงเมื่อชาร์จผ่านพอร์ต USB-C
  • ไฟแสดงสถานะ: แสงสีเขียวเมื่อสวิตช์ไฟอยู่ในตำแหน่ง “ON”
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่: ไฟแสดงสถานะสีส้ม 2 ดวงแสดงถึงระดับแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน โดยจะกะพริบระหว่างการชาร์จและจะปิดเมื่อแบตเตอรี่แบตเตอรี่อ่อน
 • Power Switch
  • เลื่อนไปที่ “ON” เพื่อเปิดหุ่นยนต์ GalaxyRVR
 • Camera Servo
  • เซอร์โวที่ใช้ในการแพนกล้องขึ้นลงให้เสียบที่ช่องนี้
  • สายสีน้ำตาลเชื่อมต่อกับ “-” สายสีแดงเชื่อมต่อกับ “+” และสายสีเหลืองเชื่อมต่อกับขา 6
 • Motor Port
  • พอร์ตมอเตอร์ (ขวา): สามารถเชื่อมต่อมอเตอร์ได้ 3 ตัว แต่มอเตอร์ทั้ง 3 ตัวถูกควบคุมโดยสัญญาณเดียวกันคือ Pin 2 และ Pin 3
  • พอร์ตมอเตอร์ (ซ้าย): สามารถเชื่อมต่อมอเตอร์ได้ 3 ตัว แต่มอเตอร์ทั้ง 3 ตัวถูกควบคุมโดยสัญญาณเดียวกัน Pin  4 และ Pin 5
  • ประเภทพอร์ต: XH2.54-2P
 • RGB Strip
  • พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อแถบ LED RGB
  • ประเภทพอร์ต: ZH1.5-4P
 • LEFT/RIGHT IR
  • ใช้สำหรับเชื่อมต่อโมดูล IR 2 ตัว
  • โมดูล IR ด้านซ้ายเชื่อมต่อกับ Pin 8
  • โมดูล IR ด้านขวาเชื่อมต่อกับ Pin 7
  • ประเภทพอร์ต: ZH1.5-3P
 • CAMERA
  • พอร์ตสำหรับ ESP32 Cam Adapter Board
  • ประเภทพอร์ต: ZH1.5, 5P
 • SONAR
  • ในการเชื่อมต่อโมดูล Ultrasonic โดย Pin Trig และ Pin Echo ทั้งสองจะเชื่อมต่อที่ Pin 10 ของบอร์ด Arduino
  • ประเภทพอร์ต: ZH1.5, 4P
 • Mode Switch
  • ESP32-CAM และบอร์ด Arduino ใช้ RX (รับ) และ TX (ส่งสัญญาณ) Pin เดียวกัน
  • การอัพโหลดโปรแกรม จะต้องเลื่อนสวิตช์นี้ไปทางด้านขวาเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับ ESP32-CAM
  • หากเมื่อต้องการใช้กล้อง ให้เลื่อนสวิตช์นี้ไปทางซ้ายเพื่อให้ ESP32-CAM สามารถสื่อสารกับบอร์ด Arduino ได้ปกติ
 • SOLAR
  • พอร์ตสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อเสียบเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์
  • ประเภทพอร์ต: XH2.54, 2P

ESP32 CAM

ESP32-CAM เป็นโมดูลกล้องขนาดเล็ก ที่มีชิปประมวลผลด้วย ESP32-S โดยมีกล้องชนิด OV2640 และ GPIO 10 ตัว สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างได้อีก อีกทั้งยังมีช่องเสียบการ์ด microSD เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาพที่ถ่ายด้วยกล้องหรือการจัดเก็บไฟล์ มีขนาดเพียง 27 x 40.5 x 4.5 มม. และกินกระแสไฟต่ำเพียง 6mA

ESP32 Cam

ESP32 Cam Adapter Board

บอร์ด ESP32 Cam Adapter คือบอร์ดขยายสำหรับ ESP-32 CAM ซึ่งใช้ในการขยาย Pin เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ Galaxy RVR ได้ง่ายขึ้น

Adapter ESP32 Cam

การเชื่อมต่อพอร์ต ESP32 Cam Adapter Board กับ บอร์ดขยาย SunFounder Galaxy RVR ใช้ช่อง Camera ช่องเสียบขั้วต่อชนิด ZH 1.5 –  5P

Shield Camera Port

Ultrasonic Module

เซ็นเซอร์วัดระยะ Ultrasonic HC-SR04 ใช้วัดระยะทางแบบไม่สัมผัสตั้งแต่ 2 ซม. ถึง 400 ซม. โดยมีช่วงความแม่นยำสูงสุด 3 มม.

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • แรงดันใช้งาน: DC5V
 • กระแสในการทำงาน: 16mA
 • ความถี่ในการทำงาน: 40Hz
 • ระยะสูงสุด: 500 ซม
 • ช่วงต่ำสุด: 2 ซม
 • ตัวเชื่อมต่อ: XH2.54-4P
 • ขนาด: 46 x 20.5 x 15 มม.

Ultrasonic

การเชื่อมต่อพอร์ต Ultrasonic Module กับ บอร์ดขยาย SunFounder Galaxy RVR ใช้ช่อง Sonar ช่องเสียบขั้วต่อชนิด XH2.54-4P

SunFounder GalaxyRVR Shield Sonar Port

IR Obstacle Avoidance Module

โมดูลการหลีกเลี่ยงอุปสรรคแบบ IR เป็นโมดูลหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอินฟราเรดที่สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ข้างหน้าได้ โดยทั่วไปจะใช้ในหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ช่วงระยะของการตรวจจับตั้งแต่ 2 ซม. ถึง 40 ซม. และวัตถุที่มีสีแตกต่างกันมีระดับการสะท้อนแสงต่างกัน ดังนั้น ยิ่งวัตถุมีสีเข้ม ระยะการตรวจจับก็จะยิ่งสั้นลง

IR Obstacle Avoidance Module

โมดูล IR ประกอบด้วยส่วนของการส่งและรับ IR หนึ่งคู่ โดยทั่วไปจะส่งสัญญาณแสงอินฟราเรดออกมา เมื่อแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมากระทบกับวัตถุสะท้อนกลับมายังตัวรับแสง และเมื่อตรวจพบไฟบนบอร์ดเซนเซอร์จะแสดงสถานะ และมันจะส่งสัญญาณระดับต่ำออกมายังขา OUTPUT

IR Receive

การเชื่อมต่อพอร์ต IR Obstacle Avoidance Module กับ บอร์ดขยาย SunFounder Galaxy RVR ใช้ช่อง IR LEFT และ IR RIGHT ช่องเสียบขั้วต่อชนิด ZH1.5-3P ทั้ง 2 ช่อง

Shield IR Port

RGB LEDs Strip

แผงไฟ LED RGB ชนิด R5050 จำนวน 4 ดวง สามารถสร้างเฉดสีใดๆ ก็ได้ ด้วยการรวมแม่สีทั้งสามสีเข้าด้วยกัน ได้แก่ แดง น้ำเงิน และเขียว

LED Strip

การเชื่อมต่อพอร์ต RGB LEDs Strip กับ บอร์ดขยาย SunFounder Galaxy RVR โดยใช้ช่อง RGB Strip ช่องเสียบขั้วต่อชนิด ZH1.5-4P ทั้ง 2 เส้น

SunFounder GalaxyRVR Shield RGB Strip Port

TT Gear Motor

เป็นมอเตอร์ที่มาพร้อมกับชุดเกียร์ โดยเกียร์ทั้งหมดอยู่ในโครงสร้างพลาสติกที่ทนทาน โดยมีอัตราทดเกียร์ 1:120 มาพร้อมกับสายไฟขนาด 250 มม. จำนวน 2 เส้นพร้อมขั้วต่อ XH2.54-2P สามารถจ่ายไฟ 3VDC ได้

คุณสมบัติของ TT DC Motor

 • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 3V ~ 4.5V DC
 • จำนวนเพลา: เพลาเดี่ยว
 • อัตราทดเกียร์: 1:120
 • กระแสไฟฟ้าที่ไม่มีโหลด: 130mA
 • ความเร็วรอบขณะมีโหลด: 38rpm±8%rpm
 • แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น: 2V (สูงสุด) เมื่อไม่มีโหลด
 • แรงบิดเอาท์พุต: 3V ≥ 1.2 kgf.cm
 • อายุการใช้งาน: 70-120H
 • ทิศทางการหมุน: สองทิศทาง
 • ขนาด: 70 x 22.5 x 36.6 มม
 • สายไฟ: สีเทาและสีดำ 24 AWG ยาว 250 มม.
 • ขั้วต่อ: สีขาว XH2.54-2P
 • น้ำหนัก: 28.5ก

TT Motor

การเชื่อมต่อพอร์ต TT Gear Motor กับ บอร์ดขยาย SunFounder Galaxy RVR ใช้ช่อง Motor Port(Left) และ (Right) ช่องเสียบขั้วต่อชนิด XH2.54-2P

SunFounder GalaxyRVR Shield Motor Port

Wheels

ล้อที่ใช้กับหุ่นยนต์ SunFounder Galaxy RVR มีจำนวน 6 ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม หน้ากว้าง 37 มม วัสดุยางสังเคราะห์สามารถลุยบนพื้นทุกชนิด

SunFounder GalaxyRVR Wheel

Servo Motor

เซอร์โวมอเตอร์ SunFounder ใช้ในการควบคุมตำแหน่งเชิงมุมmujมีความแม่นยำสูง แตกต่างจากมอเตอร์ทั่วไปที่จะหมุนอย่างต่อเนื่อง แต่เซอร์โวมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและล็อคตำแหน่งไว้ได้อย่างแม่นยำ โดยเซอร์โวมอเตอร์ในชุดหุ่นยนต์เป็นเฟืองโลหะ ใช้กำลังไฟที่ 4.8 – 7.4 โวลล์ หมุนได้ 180 องศา โดยทั่วไปเซอร์โวมอเตอร์จะถูกใช้งานต่างๆ ที่ต้องการควบคุมตำแหน่งของวัตถุหรือกลไกอย่างแม่นยำ

SunFounder GalaxyRVR Servo

คุณสมบัติของเซอร์โวมอเตอร์

 • ประเภทมอเตอร์: มอเตอร์แกน
 • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 4.8 ~ 6V DC
 • กระแสไฟสแตนด์บาย: ≤4 mA
 • กระแสการบริโภค (ที่ 4.8V ไม่มีโหลด): ≦50mA
 • การบริโภคปัจจุบัน (ที่ 6 V ไม่มีโหลด): ≦60mA
 • แผงลอยปัจจุบัน (ที่ล็อค 4.8V): ≦550mA
 • แผงลอยปัจจุบัน (ที่ล็อค 6V): ≦650mA
 • แรงบิดสูงสุด: 4.8V, ≥0.6 kgf·cm; 6V, ≥0.7 กก.เอฟ·ซม
 • สูงสุด แรงบิด: 4.8V, ≥1.4 กก.ซม.; 6V, ≥1.6 กก.ซม
 • ความเร็วรอบขณะโหลด: 4.8V, ≦0.14sec/60°; 6V, ≦0.12วินาที/60°
 • หมายเหตุ: การป้องกันแรงบิด: ≥0.9 kgf.cm การป้องกันไฟฟ้าขัดข้องหลังจากต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วินาที
 • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -10 ℃ ~ + 50 ℃
 • ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20 ℃ ~ + 60 ℃
 • ช่วงความชื้นในการทำงาน: ≤ 90% RH
 • น้ำหนัก: 10± 0.5ก
 • วัสดุ: เอบีเอส
 • มุมการทำงาน: 180°±10°(500~2500us)
 • มุมจำกัดทางกล: 360°
 • มุมการเดินทางซ้ายและขวา: ≤ 6 °
 • ส่วนเบี่ยงเบนตรงกลาง: ≤ 1°
 • ขนตาด้านหลัง: ≤ 4 us
 • ประเภทเครื่องขยายเสียง: ดิจิตอล
 • วัสดุสายเคเบิล: Ф1.08,19 PVC
 • ความยาวสายเคเบิล: 245 ± 5 มม. (Exsert ไม่มีปลั๊ก)
 • ประเภทตัวเชื่อมต่อ: JR2.54mm/3Pin

แผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วยเซลล์สุริยะ (PV) ซึ่งทำจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เช่น ซิลิคอน เมื่อแสงแดดกระทบเซลล์ PV มันจะผลักอิเล็กตรอนออกจากอะตอม อิเล็กตรอนเหล่านี้ไหลผ่านเซลล์ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์สามารถนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงการจ่ายไฟให้กับบ้าน ธุรกิจ และแม้แต่ชุมชนทั้งหมด เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและหมุนเวียนได้ซึ่งสามารถช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้

คุณสมบัติแผงโซล่าเซลล์

 • กำลังขับ: 6V/660mA
 • เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม: 7.2 ชม. (ตามทฤษฎี สมมติว่ามีแสงแดดจ้า)
 • ขนาด: 170มม.x 170มม
 • สายไฟ: สีเทาและสีดำ 24AWG 200 มม
 • ขั้วต่อ: สีขาว XH2.54-2P

SunFounder GalaxyRVR Solar Panal

Battery

ชุดแบตเตอรี่ผลิตโดยบริษัท SunFounder ซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่ 18650 สองก้อนที่มีความจุ 2000mAh ขั้วต่อคือ XH2.54 3P ซึ่งสามารถชาร์จได้โดยตรงหลังจากใส่เข้าไปในบอร์ดขยาย SunFounder Galaxy RVR

คุณสมบัติ

 • การชาร์จแบตเตอรี่: 5V/2A
 • เอาท์พุทแบตเตอรี่: 5V/5A
 • ความจุแบตเตอรี่: 3.7V 2000mAh x 2
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 90 นาที
 • เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่: 130 นาที
 • ตัวเชื่อมต่อ: XH2.54 3P

Battery

การจัดการด้านพลังงานของหุ่นยนต์ SunFounder Galaxy RVR

ส่วนประกอบหลักของระบบพลังงานนี้คือแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์สามารถชาร์จไฟได้ด้วยแสดงอาทิตย์ ซึ่งมีการทำงานควบคู่กันหุ่นยนต์ GalaxyRVR จึงสามารถทำงานได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน

SunFounder GalaxyRVR Solar Panel Energy System

การเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์ SunFounder Galaxy RVR

การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ Galazy RVR จะเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C โดยในที่นี้จะใช้ Arduino IDE  ในการเขียนโปรแกรมและอัพโหลดโค้ดลงไปในหุ่นยนต์ โดยการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ที่ >>> Link <<< นี้

SunFounder GalaxyRVR Arduino Download

การติดตั้งไลบารี่ชุดคำสั่งของหุ่นยนต์ SunFounder Galaxy RVR จะมีทั้งหมด 3 ชุดคำสั่ง

โดยชุดคำสั่งแรก คือ Servo ให้เข้าไปที่ Library Manager >>> พิมพ์ในช่องค้นหา “Servo” จากนั้นคลิ๊ก “Install” ตามภาพด้านล่าง

SunFounder GalaxyRVR Add Servo Library in Arduino IDE

โดยชุดคำสั่งที่สอง คือ SoftPWM ให้เข้าไปที่ Library Manager >>> พิมพ์ในช่องค้นหา “SoftPWM” จากนั้นคลิ๊ก “Install” ตามภาพด้านล่าง

SunFounder GalaxyRVR Add SoftPWM Library in Arduino IDE

โดยชุดคำสั่งที่สอง คือ SunFounder AI Camera ให้เข้าไปที่ Library Manager >>> พิมพ์ในช่องค้นหา “SunFounder AI Camera” จากนั้นคลิ๊ก “Install” ตามภาพด้านล่าง

SunFounder GalaxyRVR Add SunFounder AI Camera Library in Arduino IDE

การอัพโหลดโปรแกรมเข้าบอร์ด SunFounder UNO จะต้องเลื่อนสวิตช์นี้ไปทางด้านขวาเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับ ESP32-CAM

SunFounder GalaxyRVR Upload Mode

เลื่อนไปที่ “ON” เพื่อเปิดหุ่นยนต์ GalaxyRVR

SunFounder GalaxyRVR Power On

ทดสอบเขียนโปรแกรมแสดงไฟ LED แบบ RGB

ในการทดสอบไฟ LED RGB เราได้ทำการทดสอบด้วยการเปลี่ยนสีไฟหลายๆสีวนลูปไปเรื่อยๆ ดูโค้ดตัวอย่างได้จากด้านล่าง

SunFounder GalaxyRVR Program Test LED Strip

โค้ดที่ใช้ในการทดสอบ

ทดสอบเขียนโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ยกขึ้น-ลงของกล้อง ESP32

ในการทดสอบเราได้เขียนโค้ดทดสอบขึ้น – ลงโดยเริ่มจาก 0 องศาถึง 180 องศา หน่วงเวลาในการเปลี่ยนองศาทุกๆ 100 มิลลิวินาที ดูโค้ดตัวอย่างได้จากด้านล่าง

SunFounder GalaxyRVR Test Servo

โค้ดที่ใช้ในการทดสอบ

ทดสอบเขียนโปรแกรมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ SunFounder Galaxy RVR

ในการทดสอบเราได้เขียนฟังก์ชั่นการเคลื่อนที่ เดินหน้า, เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา, ถอยหลัง, หยุดหุ่นยนต์, โดยมีสั่งการทำงานแบบลำดับขั้นตอน ดูโค้ดตัวอย่างได้จากด้านล่าง

SunFounder GalaxyRVR Test Movement

โค้ดที่ใช้ในการทดสอบ

ทดสอบเขียนโปรแกรมการหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยเซนเซอร์ Ultrasonic

ในการทดสอบเราได้เขียนฟังก์ชั่นการอ่านค่าเซนเซอร์ Ultrasonic และเขียนเงื่อนไขว่า

 • ถ้าเซนเซอร์อ่านค่าได้มากกว่า 50 เซนติเมตร ให้หุ่นยนต์เดินหน้า
 • หรือถ้าเซนเซอร์อ่านค่าน้อยกว่า 15 เซนติเมตร และอ่านค่ามากกว่า 1 เซนติเมตร ให้หุ่นยนต์ถอยหลังเป็นเวลา 500 มิลลิวินาที และถอยหลังเฉพาะล้อซ้ายเป็นเวลา 1.5 วินาที
 • หรือนอกเหนือจากเงื่อนไขอื่นๆให้หุ่นยนต์เดินหน้า

สามารถดูโค้ดตัวอย่างได้จากด้านล่าง

SunFounder GalaxyRVR Test Ultrasonic Sensor

โค้ดที่ใช้ในการทดสอบ

ทดสอบเขียนโปรแกรมการหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยเซนเซอร์ IR Obstacle Avoidance Module

ในการทดสอบเราได้เขียนเงื่อนไขการอ่านค่าเซนเซอร์ IR ว่า

 • ถ้าเซนเซอร์ IR ด้านขวาตรวจจับเจอวัตถุและเซนเซอร์ IR ด้านซ้ายไม่เจอวัตถุ ให้หุ่นยนต์เลี้ยวถอยหลังขวาด้วยความเร็ว 150
 • หรือถ้าเซนเซอร์ IR ด้านขวาตรวจจับไม่เจอวัตถุและเซนเซอร์ IR ด้านซ้ายเจอวัตถุ ให้หุ่นยนต์เลี้ยวถอยหลังซ้ายด้วยความเร็ว 150
 • หรือถ้าเซนเซอร์ IR ด้านขวาตรวจจับเจอวัตถุ และเซนเซอร์ IR ด้านซ้ายเจอวัตถุ ให้หุ่นยนต์เลี้ยวถอยหลังพร้อมกันด้วยความเร็ว 150
 • หรือนอกเหนือจากเงื่อนไขอื่นๆให้หุ่นยนต์เดินหน้า

สามารถดูโค้ดตัวอย่างได้จากด้านล่าง

SunFounder GalaxyRVR Test IR Obstacle Avoidance Module

โค้ดที่ใช้ในการทดสอบ

ทดสอบเขียนโปรแกรมส่งภาพจากกล้องแสดงบน Web Browser

ในการทดสอบการ Streaming ภาพจากกล้อง ESP32 ขึ้นบน Web Browser จะต้องทำการเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi และทำการเปิด  Web Browser ตาม IP ของตัวหุ่นยนต์เช่น 192.168.1.xxx สามารถดู IP ได้จาก Terminal ของ Arduino IDE หลังจากอัพโหลดโปรแกรมเสร็จ สามารถดูโค้ดตัวอย่างได้จากด้านล่าง

SunFounder GalaxyRVR Streaming Camara on Web

โค้ดที่ใช้ในการทดสอบ

ทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน Application

ในการทดสอบควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน App คือการรวมโค้ดทุกคำสั่งที่ใช้งานกับหุ่นยนต์สามารถเลือกเปิดการทำงานได้ผ่าน App ได้ อีกทั้งยังสามารถส่งภาพจาก ESP32 Cam ขึ้นมายัง UI ของ APP ได้อีกด้วย สามารถดูโค้ดตัวอย่างได้ด้านล่าง

SunFounder GalaxyRVR Driving with App

โค้ดที่ใช้ในการทดสอบ

เชื่อมต่อ WiFi กับ SmartPhone

ทำการค้นหาชื่อตาม SSID ที่เราอัพโหลดโปรแกรมลงไป ในที่นี้เราใช้ชื่อ GalaxyRVR

SunFounder GalaxyRVR Choose Device WiFi Connect

ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อย

SunFounder GalaxyRVR SmartPhone WiFi Connected

SunFounder Controller APP

โดยสามารถค้นหา “SunFounder Controller” สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS

SunFounder GalaxyRVR App Controller

เปิด App ขึ้นมาเลือก Connect หัวมุมขวาด้านบน

Connect Device

หลังจากเชื่อมต่อหุ่นยนต์สำเร็จจะขึ้นชื่อหุ่นยนต์ GalaxyRVR ขึ้นมา

APP Connected

จากนั้นกดไอคอน + ทำการเลือก User Interface “GalaxyRVR”

SunFounder GalaxyRVR Choose Device

จากนั้นกด Play ที่หัวมุมบนด้านขวาเพื่อทำการแสดงภาพจากกล้อง ESP32 Cam

SunFounder GalaxyRVR App Controller

จากนั้นก็สามารถทำการควบคุมหุ่นยนต์ GalaxyRVR ได้ครบทุกฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะเป็น แสดงไฟ RGB, การเคลื่อนที่ควบคุมผ่าน Application, การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง, สั่งการหุ่นยนต์ด้วยเสียง สามารถดูเพิ่มเติมได้จากวีดีโอด้านล่าง

Video Streaming

วิดีโอการทดสอบ

สรุป

ชุดหุ่นยนต์ชุด GalaxyRVR เรียกได้ว่าเรียนรู้ถึงความแปลกใหม่ ปกติเราจะเห็นหุ่นยนต์ที่คล้ายๆรถ แต่กับหุ่นยนต์ชุดนี้ได้เรียนรู้ระบบ Rocker-Bogie รวมถึงระบบต่างๆที่ใกล้เคียงหุ่นยนต์สำรวจดาวเคราะห์ของ NASA อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การแสดงไฟ RGB รวมถึงการแสดงภาพส่งสัญญาณด้วยเครือข่าย WiFi เหมาะกับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้เขียนโปรแกรมด้วย Arduino หรือนำไปใช้การเรียนในการสอนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือ วิชาดาราศาตร์ ที่นำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้าไปร่วมในการเรียนการสอนสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของหุ่นยนต์ GalaxyRVR เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ของบริษัท

ผมต้องขอขอบคุณบริษัท SunFounder ที่ส่งชุดหุ่นยนต์ GalaxyRVR มาทดสอบ ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อชุดหุ่นยนต์ GalaxyRVR ด้วยราคา $129.99(~4,600฿) บนร้านค้าออนไลน์ของบริษัท หรือบน Amazon

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โฆษณา