Arduino และ Silicon Labs ได้ร่วมมือกันเพื่อรองรับ Matter กับ Arduino IDE

Arduino และ Silicon Labs ได้ร่วมมือกันโดยนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไร้สาย SiLabs ที่รองรับ Matter สามารถใช้ได้กับ Arduino IDE และยังมีการออกแบบ Arduino Nano ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ SiLabs MGM240 Arm Cortex-M33 ที่รองรับโปรโตคอล Matter, Thread, Zigbee และ Bluetooth LE

อุปกรณ์ Silicon Labs ที่สามารถใช้ Arduino IDE มีวางจำหน่ายแล้ว

Sparkfun Thing Plus Matter MGM240P Arduino

ระยะแรกของความร่วมมือที่นำ Arduino core มาใช้กับบอร์ดพัฒนาของ Silicon Labs เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ในบน IDE ได้ ซึ่งขณะนี้มีจำหน่ายแล้วและใช้งานได้กับบอร์ดไร้สาย 4 บอร์ด:

  • SparkFun Thing Plus Matter MGM240P ที่ใช้ MGM240PB32VNA Arm Cortex-M33 MCU พร้อมการเชื่อมต่อ Matter, Thread, Zigbee 3.0 และ Bluetooth 5.3 LE
  • SiLabs xG27 Dev Kit ที่ใช้ EFR32BG27  C140F768IM40 Arm Cortex-M33 MCU พร้อมการเชื่อมต่อ Bluetooth LE 5.3, Bluetooth Mesh, และ Proprietary 2.4 GHz
  • SiLabs xG24 Explorer Kit ที่ใช้ EFR32MG24 B210F1536IM48 Arm Cortex-M33 MCU พร้อมการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.3 LE, Bluetooth Mesh, Matter, OpenThread, Zigbee,และ Proprietary 2.4 GHz
  • SiLabs BGM220 Explorer Kit ที่มาพร้อมกับโมดูล PCB BGM220P C22HNA Bluetooth 5.2

คุณสามารถค้นหาซอร์สโค้ด คำแนะนำในการเริ่มต้น และปัญหา/ข้อจำกัดได้บน GitHub

บอร์ด Arduino Nano “Matter” ที่กำลังจะเปิดตัว

Arduino Nano Matter Silicon Labs
ภาพจำลอง (Render) ของบอร์ด Arduino Nano “Matter” ที่กำลังจะเปิดตัวพร้อมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ไร้สาย Silabs MGM240

ระยะที่สองของความร่วมมือด้วยการเปิดตัวบอร์ด Arduino Nano ใหม่สามารถใช้งานร่วมกับ Matter ซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ SiLabs MGM240SD22VNA ในงาน Arduino Day ในเดือนมีนาคม 2024 บอร์ดใหม่จะคล้ายกับบอร์ด Sparkfun จากมุมมองของซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์ และจะเป็น บอร์ด Arduino อย่างเป็นทางการตัวแรกที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Silicon Labs และรองรับ Matter

เฟิร์มแวร์ Matter บนอุปกรณ์ของผู้บริโภคจะถูกล็อค ฉันคิดว่าอาจเป็นเพราะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและเพื่อการรับรอง แต่ Arduino Core สำหรับอุปกรณ์ Silicon Labs และ Arduino Nano ใหม่น่าจะทำให้ง่ายขึ้นในการทดลองกับมาตรฐานบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ใหม่และโปรโตคอลไร้สายอื่น ๆ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศ

แปลจากบทความภาษาอังกฤษ : Arduino and Silicon Labs collaborate to bring Matter to Arduino boards and IDE

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โฆษณา