รีวิว: ชุดหุ่นยนต์ SunFounder PICAR-X สำหรับการเรียนรู้ด้าน AI ด้วยบอร์ด Raspberry Pi

PiCar-X เป็นรถหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับแพลตฟอร์ม Raspberry Pi ของบริษัท SunFounder โดยมี Raspberry Pi ทำหน้าที่เป็นบอร์ดประมวลผลหลักมี โมดูลกล้องสามารถเคลื่อนไหวด้วยเซอร์โวมอเตอร์แบบ 2 แกนโดยสามารถแพนหรือเอียงของกล้องได้ มีโมดูลอัลตราโซนิกในการตรวจับวัตถุระยะไกล และมีโมดูลตรวจจับเส้นเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเดินตามเส้น หุ่นยนต์ PiCar-X สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ Computer Vision ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการตรวจจับสี การตรวจจับใบหน้า การตรวจจับป้ายสัญญาณจราจร การหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางแบบอัตโนมัติ และการติดตามเส้นอัตโนมัติ

PiCar-X สามารถเขียนโปรแกรมได้ 2 ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้แก่: Blockly (Ezblock Studio) เป็นลักษณะลากวางที่ทำให้การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องง่าย และ ภาษา Python เพื่อการเรียนรู้การใช้โมดูลต่างๆที่เกี่ยวกับ Computer Vision Library ของ OpenCV และ TensorFlow ของ Google เป็นการเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Computer Vision ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่านแอบพลิเคชั่น SunFounder Controller บนมือถือได้อีกด้วย

SunFounder PICAR-X Robot

รายละเอียดของหุ่นยนต์ SunFounder PICAR-X

SunFounder PICAR X Part Kit

 

ชุดหุ่นยนต์ Picar-X ในกล่องจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่ถูกแยกชิ้นมาเป็นชิ้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ชุดโครงสร้าง, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในการขับเคลื่อน, ล้อหุ่นยนต์, บอร์ดขยาย RoboHat, เซนเซอร์ Ultrasonic, เซนเซอร์จับเส้น, เซอร์โวมอเตอร์, แบตเตอรี่, ชุดน๊อตสกรูในการประกอบ โดยผู้เรียนจะต้องทำการประกอบเองเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประกอบหุ่นยนต์และเรียนรู้การต่อสายไฟของหุ่นยนต์ชุดนี้ สามารถดูรายละเอียดและการประกอบเพิ่มเติมบนเอกสาร

บอร์ดควบคุมหลักของหุ่นยนต์ SunFounder PICAR-X

Raspberry Pi เป็น Single Board Computer ขนาดเล็กราคาประหยัดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม Raspberry Pi จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษา โดยสามารถเชื่อมต่อบอร์ดเสริม HAT ได้ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆสูงขึ้น จึงทำให้ Raspberry Pi ถูกนำมาใช้ในชุดหุ่นยนต์ PICAR-X ชุดนี้ และเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ  โดยการรีวิวในบทความนี้เราจะใช้ Raspberry Pi 4 Ram 4GB

บอร์ดขยาย SunFounder PICAR-X Robot HAT

SunFounder PICAR-X Robot Hat

บอร์ดขยาย Robot HAT ที่ออกแบบโดย SunFounder PiCar-X มาพร้อมสวิตซ์ เปิด-ปิด มีพอร์ตขับมอเตอร์ 2 พอร์ต สามารถเชื่อมต่อมอเตอร์ซ้ายและมอเตอร์ขวาได้ มีพอร์ตขับเซอร์โวมอเตอร์ 12 พอร์ต สามารถใช้งานในการขับเคลื่อน Sterring หรือ พวงมาลัยของรถ และสามารถควบคุมการแพน-เอียงของกล้องได้อีกด้วย บอร์ดขยาย Robot HAT มีลำโพงในการเล่นเสียงที่เป็นแบบเอฟเฟกต์ หรือ ตอบโต้เป็นคำพูด หรือการเล่นเพลง mp3 ได้ด้วย อีกทั้งสามารถตั้งค่าพอร์ต ADC พอร์ต PWM และ พอร์ตการสื่อสารแบบอนุกรม  I2C ได้ สามารถเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 7-12 โวลต์ได้และมีพอร์ต USB-C ในการชาร์จแบตเตอรี่พร้อมไฟสถานะของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

SunFounder PICAR-X Robot Hat Description

โดยรายละเอียดของ Robot HAT มีดังนี้

พอร์ตมอเตอร์ ซ้าย/ขวา

 • จำนวน 2 ช่อง  2P XH2.54 ช่องมอเตอร์ซ้ายเชื่อมต่อ GPIO 4 และ ช่องมอเตอร์ขวาเชื่อมต่อ GPIO 5

I2C Pin

 • จำนวน 2 ช่องจาก Raspberry Pi

PWM Pin

 • จำนวน 12 ช่อง P0-P12

ADC Pin

 • จำนวน 4 ช่อง A0-A3

Digital Pin

 • จำนวน 4 ช่อง D0-D3

การแสดงไฟสถานะของแบตเตอรี่

 • ไฟ LED 2 ดวงสว่างขึ้นเมื่อแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 7.8 โวลต์
 • ไฟ LED 1 ดวงสว่างขึ้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.7 – 7.8 โวลต์
 • ไฟ LED ดับลงทั้ง 2 ดวง เมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 6.7 โวลต์

Power Port

 • แรงดันไฟเข้า 7 – 12โวลต์ แบบ 2P PH2.0 สามารถจ่ายไฟให้ Raspberry Pi ไปพร้อมๆกัน

การติดตั้ง OS Raspberry Pi

ระบบปฎิบัติการของหุ่นยนต์ PiCar-Xจะใช้โปรแกรม Pi Imager

โดยมี 2 ระบบปฏิบัติการให้เราได้เลือกใช้งานว่าเราจะเลือกเขียนโปรแกรมแบบไหนได้แก่

 • ภาษา Python โดยสามารถติดตั้งได้โดยเลือกที่ CHOOSE OS -> Raspberry Pi OS(Legacy).
 • ภาษา Blockly จะใช้โปรแกรม Ezblock Studio โดยจะต้องทำการโหลด Firmware นามสกุล .img จาก -> Link นี้ จากนั้นเลือกไปที่ CHOOSE OS -> เลือก Use Custom -> เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา RaspiOS-xxx_EzBlockOS-xxx.img

SunFounder PICAR-X Choose OS Pi

เลือก Device ของ SD Card

SunFounder PICAR-X Choose Device

จากนั้นทำการเขียน Firmware ลงไปใน SD Card รอจนเสร็จ ถือว่าการติดตั้ง OS เรียบร้อยแล้ว

SunFounder PICAR-X Pi Imager

การเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์ SunFounder PICAR-X

นำ SD Card ที่ติดตั้ง OS เรียบร้อยแล้วนำมาใส่บริเวณด้านล่างของ Raspberry pi

SunFounder PICAR-X Insert SD Card

จากนั้นทำการเสียบสายขั้วแบตเตอรี่และเปิดสวิตซ์ Power บน Robot HAT

SunFounder PICAR-X slide to power

ตรวจสอบการติดตั้ง Raspberry pi OS โดยทำการเสียบ เมาส์ คีย์บอร์ด และเชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับจอภาพ หากขึ้นหน้าต่างของระบบปฎิบัติการ Raspberry Pi OS แสดงว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

SunFounder PICAR-X Raspberry Pi PS Desktop

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ PiCar-X ด้วย EzBlock Studio

EzBlock Studio เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดย SunFounder ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นในการเริ่มต้นใช้งาน Raspberry Pi มีภาษาในการเขียนโปรแกรม 2 ภาษา คือ Blockly และ ภาษา Python และมีคำสังการใช้งานบนอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ด้วยการรองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth และ กรเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดและรีโมทคอนโทรลควบคุม Raspberry Pi บน EzBlock Studio ได้

EzBlock Studio เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเขียนโปรแกรมและควบคุมหุ่นยนต์ SunFounder PiCar-X ซึ่งช่วยให้ผู้เริ่มต้น (นักเรียน) เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ Raspberry Pi ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถดาวน์โหลด Appilcation บนมือถือ ได้ทั้ง App Store (iOS) หรือ Play Store (Android) สามารถค้นหา EzBlock Studio และดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยครับ

หรือสามารถใช้งานผ่าน Web Browser -> http://ezblock.cc/ezblock-studio

โดยการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมคลิ๊กที่ -> New Project

EzBlock OS Studio

เลือก Device หุ่นยนต์ของเราคลิ๊กที่ -> PiCar-X

EzBlock Studio Choose Device

จากนั้นคลิ๊กที่ -> Connect

EzBlock OS Robot Connected

จากนั้นโปรแกรมจะทำการแสดง IP Ardress ของหุ่นยนต์ขึ้นมาให้คลิ๊ก -> Confirm

EzBlock OS Setup ip Address

เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะมีข้อมูลต่างๆ ของหุ่นยนต์แสดงขึ้นมา

EzBlock OS Connect Robot

การเริ่มต้นการติดตั้ง Modules และ ไลบารี่ แบบ(Python)

โดยเปิด Terminal ของตัว Raspberry Pi ขึ้นมาแล้วทำการ Update และ Upgrade ระบบปฎิบัติการ


ทำการติดตั้งไลบารี่ SunFounder PICAR-X Robot Hat


จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งโมดูล Vilb


ดาวน์โหลดและติดตั้งโมดูล Picar-X


run script i2samp.sh เพื่อติดตั้งระบบสื่อสารลำโพงแบบ I2S


พิมพ์ y เพื่อยืนยันการติดตั้ง

SunFounder PICAR-X i2s

พิมพ์ y เพื่อยืนยันการติดตั้ง

SunFounder PICAR-X i2s Confirm

พิมพ์ y เพื่อยืนยันการรีสตาร์ทระบบ

SunFounder PICAR-X i2s Reboot

เปิดการทำงานการสื่อสารผ่าน I2C (Python)

พิมพ์คำสั่งเพื่อเข้าไปตั้งค่า


เลือก -> Interface Options

SunFounder PICAR-X Interface Options

เลือก -> I2C

SunFounder PICAR-X Enable I2C

เลือก “yes” เพื่อยืนยันการเปิด I2C

SunFounder PICAR-X Confirm I2C Enable

เลือก “yes” เพื่อทำการรีสตาร์ระบบปฎิบัติการ

SunFounder PICAR-X Reboot

การตั้งค่า Servo Motor ให้เป็น 0° องศาเพื่อการประกอบที่ง่ายขึ้น

SunFounder PICAR-X Servo Arm

ช่วงองศาของเซอร์โวชุดหุ่นยนต์ PiCar-X คือ -90° ,  90° แต่องศาที่โรงงานตั้งไว้จะเป็นแบบสุ่ม อาจจะ 0° หรืออาจจะ 45° ก็ได้ถ้าเราประกอบมันด้วยมุมดังกล่าวไปเลย จะทำให้องศาของเซอร์โวผิดเพี้ยนไป อาจจะทำให้เซอร์โวเสียหายได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตั้งค่าองศาของเซอร์โวทั้งหมดเป็น 0° ก่อน แล้วจึงทำการติดตั้งกับตัวหุ่นยนต์ เพื่อให้องศาเซอร์โวอยู่ตรงกลางไม่ว่าจะหมุนไปในทิศทางใดก็ตาม โดยรันคำสั่ง


จากนั้น เสียบสายเซอร์โวเข้ากับพอร์ต P11 ในขณะเดียวกันจะเห็นแขนเซอร์โวหมุนไปที่ตำแหน่ง (นี่คือตำแหน่ง 0°) ต่อไปให้ใส่แขนเซอร์โว โดยสามารถดูได้ตามคู่มือการประกอบ

SunFounder PICAR-X Pin11 Connect

การ Calibration หุ่นยนต์ PICAR-X (Python)

มุมเซอร์โวบางมุมอาจเอียงเล็กน้อยเนื่องจากการเบี่ยงเบนที่เป็นไปได้ระหว่างการติดตั้ง PiCar-X หรือมีข้อจำกัดของเซอร์โว

Run the calibration.py.


หลังจากรันโค้ดแล้ว คุณจะเห็นอินเทอร์เฟซต่อไปนี้แสดงในเทอร์มินัล

SunFounder PICAR-X Calibration

ปุ่ม R ใช้เพื่อทดสอบว่าเซอร์โวที่ควบคุมทิศทางของล้อหน้าสามารถทำงานได้ตามปกติและไม่เสียหายหรือไม่
กดปุ่มตัวเลข 1 เพื่อเลือกเซอร์โวล้อหน้า จากนั้นกดปุ่ม W/S เพื่อให้ล้อหน้ามองไปข้างหน้ามากที่สุดโดยไม่เอียงไปทางซ้ายและขวา

SunFounder PICAR-X Calibration Direction Servo

กดปุ่มตัวเลข 2 เพื่อเลือก Pan servo จากนั้นกดปุ่ม W/S เพื่อให้แท่นแพน/เอียงมองตรงไปข้างหน้า และไม่เอียงไปทางซ้ายหรือขวา

SunFounder PICAR-X Calibrate Camera Servo1

กดปุ่มตัวเลข 3 เพื่อเลือกเซอร์โวการเอียง จากนั้นกดปุ่ม W/S เพื่อให้แท่นแพน/เอียงมองตรงไปข้างหน้าและไม่เอียงขึ้นและลง

SunFounder PICAR-X Calibrate Camera Servo2

เนื่องจากการเดินสายไฟของมอเตอร์อาจกลับด้านระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถกด E เพื่อทดสอบว่ารถสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ตามปกติหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้น ให้ใช้ปุ่มตัวเลข 4 และ 5 เพื่อเลือกมอเตอร์ด้านซ้ายและขวา จากนั้นกดปุ่ม Q เพื่อปรับเทียบทิศทางการหมุน

SunFounder PICAR-X Calibrate Direction Motor

เมื่อการสอบเทียบเสร็จสิ้น ให้กด Spacebar เพื่อบันทึกพารามิเตอร์การสอบเทียบ จะมีข้อความให้ป้อน y เพื่อยืนยัน จากนั้นกด esc เพื่อออกจากโปรแกรมเพื่อทำการปรับเทียบให้เสร็จสิ้น

SunFounder PICAR-X Calibration Confirm

การ Calibrate หุ่นยนต์ PICAR-X (EzBlock Studio)

หลังจากประกอบหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วอาจจะมีการไม่ตรงกลางของเซอร์โวมอเตอร์ตอนเวลาติดตั้ง ขั้นตอนนี้เป็นการ Calibrate ทำให้มุมองศาของเซอร์โวมอเตอร์ตรงมากขึ้น โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เข้าโปรแกรม EzBlock Studio หลังจากเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ PiCar-X แล้ว จากนั้นคลิ๊กที่ -> Setting

EzBlock Studio Robot Setting

จากนั้นจะมีหน้าต่างข้อมูลของหุ่นยนต์ PiCar-X ขึ้นมา จากนั้นคลิ๊ก -> Calibrate

EzBlock Studio Robot Calibrate

สามารถเลือกเซอร์โวมอเตอร์ในการ Calibration ได้ โดยมี 2 จุดให้เลือกคือ จุด Pan-Tilt ของกล้อง กับ ชุดเลี้ยวของล้อแบบ Streering

EzBlock Studio Choose Calibrate

หน้าต่างของการ Calibration เซอร์โวมอเตอร์ Pan-Tilt ของ PiCar-X (ส่วนของกล้อง) ใช้ปุ่มสองชุดทางด้านขวา หากปรับขึ้น-ลง จะเป็นมุมก้ม-เงย หากปรับซ้ายกับขวาจะเป็นการแพนของกล้องอย่างช้าๆ เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว จากนั้นคลิ๊ก -> Confirm เสร็จสิ้นการ Calibration

EzBlock Studio Calibrate Pan Tilt

หน้าต่างของการ Calibration เซอร์โวมอเตอร์ มุมของล้อ ใช้ปุ่มลูกศรซ้าย – ขวา จะเป็นการปรับมุมล้ออย่างช้าๆ เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว จากนั้นคลิ๊ก -> Confirm เสร็จสิ้นการ Calibration

EzBlock Studio Calibrate Steering

ทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ PICAR-X

การทดสอบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของหุ่นยนต์ PiCar-X เป็นรูปตัว S จากนั้นให้หุ่นยนต์หยุด โดยทำการทดสอบเขียนโปรแกรมทั้ง 2 ภาษาดังนี้

Code: Python


Code: EzBlock Studio

EzBlock Studio Robot Move Code

ทดสอบการหลบหลีกสิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์ PICAR-X

หุ่นยนต์ PiCar-X ใช้เซนเซอร์ Ultrasonic HC-SR04 ในการตรวจจับวัตถุที่มีระยะ 0-400 cm ในการทดสอบเขียนโปรแกรม ถ้าระยะในการตรวจจับวัตถุมากกว่า 0 เซนติเมตร และ น้อยกว่า 300 เซนติเมตร จากนั้นถ้าระยะในการตรวจจับน้อยกว่า  25 เซนติเมตร ให้เซอร์โวมอเตอร์หมุนเพื่อเลี้ยวล้อของหุ่นยนต์ -35 องศา หากไม่สามารถตรวจจับวัตถุใดๆได้ให้เดินหน้าและปรับล้อที่ 0 องศา โดยเราทำการทดสอบเขียนโปรแกรมทั้ง 2 ภาษาดังนี้

SunFounder PICAR-X Ultrasonic

Code: Python


Code: EzBlock Studio

EzBlock Studio Obstacle Avoidance Code

ทดสอบการเดินตามเส้นของหุ่นยนต์ PICAR-X

หุ่นยนต์ PiCar-X ใช้เซนเซอร์ SunFounder 3-ch Gray Scale Sensor ในการตรวจจับเส้น โดยให้ค่า Output ออกมาแยกแต่ละตัว เป็นค่าแบบ Analog

การทดสอบเขียนโปรแกรมสร้างเงื่อนไข 3 กรณีในการตรวจจับเส้น โดยแบ่งเป็นดังนี้

 • วิ่งเดินหน้าด้วยความเร็ว 10%
 • หากเซนเซอร์ ซ้าย ตรวจจับเจอเส้นสีดำให้หมุนเซอร์โวควบคุมล้อเลี้ยว 12 องศา
 • หากเซนเซอร์ ขวา ตรวจจับเจอเส้นสีดำให้หมุนเซอร์โวควบคุมล้อเลี้ยว -12 องศา
 • หากไม่เข้างั้นไขอะไรเลยให้หมุนเซอร์โวควบคุมล้อเลี้ยว 0 องศา

โดยทำการทดสอบเขียนโปรแกรมทั้ง 2 ภาษาดังนี้

SunFounder 3 ch Gray Scale Sensor

Code: Python


Code: EzBlock Studio

EzBlock Studio Line Follower Code

ทดสอบหุ่นยนต์ PICAR-X พูดทักทายผ่านลำโพง

ขั้นตอนแรกจะต้องเรียกฟังก์ชั่น Text-to-Speech(TTS) ก่อน โดยเรียก script i2samp.sh ใน picar-x โฟลเดอร์ก่อน


จากนั้นจะมีข้อความเพื่อยืนยันเปิดการทำงานให้พิมพ์ “y” และกด Enter

SunFounder PICAR-X tt bash

ในการทดสอบการเขียนโปรแกรมเราให้หุ่นยนต์ PiCar-X พูดทักทาย”Hello”, “Hi”, “Good bye”, “Nice to meet you”.

โดยทำการทดสอบเขียนโปรแกรมทั้ง 2 ภาษาดังนี้

 

Code: Python


Code: EzBlock Studio

EzBlock Studio Say Hello Code

ทดสอบการทำงานเกี่ยวกับ Computer Vision

ในชุดหุ่นยนต์ PiCar-X ใช้กล้อง SunFounder ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อมโมดูลกล้อง OV5647 สามารถถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง 1080p ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Raspberry Pi

SunFounder PICAR-X SunFounder Camera

ทดสอบการตรวจจับสีผ่านกล้อง

การทดสอบสามารถปริ้นแผ่นวงกลมสี เพื่อทดสอบการเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจจับสีสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ -> Link

SunFounder PICAR-X Color Card

ในการทดสอบเป็นการตรวจจับสีของแผ่นป้ายวงกลมโดยให้แสดงข้อความสีที่ตรวจจับได้และตีกรอบสี่เหลี่ยมตรงสีที่ตรวจจับได้ตามโค้ดตัวอย่างทั้ง 2 ภาษาดังนี้

EzBlock Studio Color Detect Sign

Code: Python


Code: EzBlock Studio

EzBlock Studio Color Detection Code

ทดสอบการใช้ฟังก์ชั่นตรวจจับใบหน้า

การตรวจจับวัตถุโดยใช้ตัวแยกประเภทแบบ Haar Cascade Classifiers เป็นวิธีการตรวจจับวัตถุที่มีประสิทธิภาพ โดย Paul Viola และ Michael Jones ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ “Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features” ในปี 2544 นี่จึงเป็นแนวทางการเรียนรู้ของระบบที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน

การทดสอบนี้เราจะทดสอบด้วยการวิเคราะห์ภาพจากกล้อง ใช้ Model Haar Cascade Classifiers อันดับแรกแปลงรูปภาพเป็นโทนสีเทาก่อน จากนั้นตรวจจับใบหน้ามนุษย์บนภาพระดับสีเทาจากนั้นวาดกรอบสี่เหลี่ยมใบหน้าบนจอภาพ สามารถดูโค้ดตัวอย่างทั้ง 2 ภาษาดังนี้

EzBlock Studio Face Detection

Code: Python


Code: EzBlock Studio

EzBlock Studio Face Detection Code

วิดีโอการทดสอบ

สรุป

PiCar-X เป็นรถหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI  ที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับบอร์ด Raspberry Pi ที่สามารถอยากจะทดลองเขียนโปรแกรมสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์ในสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ ให้สามารถเดินตามเส้นได้ หรือแม้กระทั้งการเดินแบบอัตโนมัติแบบ AI Self Driving Car ได้ รวมถึงการเรียนรู้ด้วย Computer Vision ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้า การตรวจจับสี ชุดหุ่นยนต์ชุดนี้เหมาะกับโรงเรียน หรือสถานบันการศึกษา และผู้ที่สนใจในด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี ซึ่งในบทความนี้ยังไม่ได้พูดถึงการเรียนรู้ในฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของหุ่นยนต์ PiCar-X เพิ่มเติมได้บนเว็ปไซด์

ผมต้องขอขอบคุณบริษัท SunFounder ที่ส่งชุดหุ่นยนต์ PiCar-x มาทดสอบ ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อชุดหุ่นยนต์ PiCar-X มีแบตเตอรี่และที่ชาร์ทด้วยในราคา $81.99 (~2,900฿) และถ้ารวม Pi 4 ด้วยราคา 154.99(~5,400฿) บนร้านค้าออนไลน์ของบริษัท และ Amazon มีคูปองส่วนลด $15 คงเหลือราคา $74.99 (~2,600฿) และถ้ารวม Pi 4 ด้วยราคา $145.10 (~5,000฿)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โฆษณา